NKI Nettstudier

NKI Nettstudier kjøper Junglemap

Pressemelding   •   sep 08, 2011 10:32 CEST

NKI Nettstudier kjøpte denne uken Junglemap AS, en sterkt voksende norsk e-læringsleverandør med over 340.000 kursdeltakere i 150 land. Med dette tar NKI Nettstudier sikte på å tilby landets bredeste og mest innovative portefølje av utdanning og kontinuerlig læring til bedrifts- og privatmarkedet.

Strategisk satsning på innovativ utdanning

Oppkjøp av Junglemap AS er en strategisk satsing på bedriftsmarkedet for NKI Nettstudier. – Dette vil styrke oss i forhold til bredden av vårt utdanningstilbud, sier en fornøyd Kjetil Ørbeck, administrerende direktør ved NKI Nettstudier. – Nå kan vi tilby alt fra tunge utdannelser og yrkesrettede kurs til treningsmoduler mot dette markedet. Samtidig utfordrer vi utdanning på nett med en ny og spennende form for læring, fortsetter han.

NanoLearning - nettstudier på ny pedagogisk plattform

I motsetning til tradisjonell utdanning er Junglemaps NanoLearning basert på små moduler som blir sendt til deltakernes e-post. Denne banebrytende metodikken gjør ny læring til en enkel og kontinuerlig prosess. – I vårt kontinuerlige arbeid med å utvikle den beste tilrettelagte nettpedagogikken for våre studenter, vil Junglemap gi oss muligheten for nye innovasjoner også på vår egen læringsplattform mot privatmarkedet, sier Ørbeck.

Norges bredeste og beste innholdsportefølje

Junglemap fortsetter som et selvstendig aksjeselskap, med NKI Nettstudier som hovedeier og de to grûnderne Dan Ove og Nils Ivar Skaalerud som minoritetseiere. – Vi tror at NanoLearning-plattformen, sammen med våre eksisterende og nye studier, vil gi et enda bedre og bredere utdanningstilbud for våre studenter, samarbeidspartnere og bedriftskunder, avslutter Ørbeck.

Om NKI Nettstudier

NKI Nettstudier eier fra før NKI Forlaget og er en del av Anthon B Nilsen Utdanning AS (ABNU), en av Skandinavias største aktører innen utdanning og kursvirksomhet. Andre ABNU-skoler er Bjørknes, Treider, Westerdals, NISS, Berghs, NITH, Utdanningshuset, Bilder og Scandinavian Safety Training Centre. NKI Nettstudier tilbyr utdanning og videreutdanning innen flere nivåer, som høyere utdanning, fagskole og videregående skole.

Ved spørsmål, ta kontakt med:

Kjetil Ørbeck, adm. dir. NKI Nettstudier, kjetil.orbeck@nki.no, telefon 924 02 607 Nils Ivar Skaalerud, nis@junglemap.com, telefon 93 08 76 36 Dan Ove Skaalerud, dos@junglemap.com, telefon 911 21 940