Justis- og politidepartementet

Nominasjon av kandidater til stilling som norsk dommer ved Den europeiske menneskerettsdomstol

Pressemelding   •   feb 01, 2011 09:23 CET

Statsadvokat Anne Grøstad, høyesterettsdommer Erik Møse og advokat Nicolai V. Skjerdal er nominert som kandidater til stillingen som norsk dommer ved Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD).

Sverre Erik Jebens, den norske dommeren i Den Europeiske menneskerettsdomstol, har valgt å fratre som dommer i EMD med virkning fra 1. september 2011.

I tråd med prosedyren for nominasjon av kandidater til EMD, oppnevnte Justisdepartementet en innstillingskomite som fikk til oppgave å innstille tre kandidater i uprioritert rekkefølge til Justisdepartementet. Innstillingskomiteen avga sin innstilling til Justisdepartementet 13. januar 2011. Det skal ikke foretas noen rangering av kandidatene fra norske myndigheters side. Justisdepartementet har besluttet å følge innstillingskomiteens innstilling, og nominerer følgende kandidater til stillingen (i alfabetisk rekkefølge):

  • Statsadvokat Anne Grøstad
  • Høyesterettsdommer Erik Møse
  • Advokat Nicolai V. Skjerdal