NorDiag ASA

NORD: FORELØPIG RESULTAT FOR REPARASJONSEMISJON

Pressemelding   •   jan 13, 2010 11:44 CET

Ved utløp av tegningsperioden for NorDiags reparasjonsemisjon viser en foreløpig opptelling at omtrent 19,2 millioner aksjer er tegnet i NorDiag. Dette tilsvarer ca. 240 prosent av det totale antall aksjer som ble tilbudt i reparasjonsemisjonen. Tildeling av aksjer forventes å bli vedtatt av styret i NorDiag på eller rundt 18. januar 2010. -Vi er svært fornøyd med at det ble overtegning, og tar dette resultatet som en tillitserklæring fra våre aksjonærer for de resultater vi har levert nylig samt for vår framtidige strategi, sier administrerende direktør Mårten Wigstøl.

Det vises til børsmelding datert 21. desember 2009 og prospekt datert 21. desember 2009 vedrørende tilbud om tegning av opptil 8.000.000 aksjer i NorDiag ASA ("NorDiag" eller "Selskapet"), hver med pålydende verdi på NOK 1,00, til tegningskurs NOK 1,00 per aksje med tegningsretter for Selskapets aksjonærer per 25. november 2009, med unntak av aksjonærer som ble invitert til å delta i den private plasseringen gjennomført den 25. november 2009.

Tegningsperioden i reparasjonsemisjonen ble avsluttet i går, 12. januar 2010 kl. 17:30 (CET). Ved utløp av tegningsperioden viser en foreløpig opptelling at omtrent 19,2 millioner aksjer er tegnet i NorDiag. Dette tilsvarer ca. 240 prosent av det totale antall aksjer som ble tilbudt i reparasjonsemisjonen.

Tildeling av aksjer forventes å bli vedtatt av styret i NorDiag på eller rundt 18. januar 2010, etter oppgjør av handel i tegningsretter i VPS, i samsvar med tildelingskriteria som er beskrevet i prospektet. Endelig resultat i reparasjonsemisjonen forventes å bli offentliggjort via Oslo Børs
informasjonssystem på eller rundt 19. januar 2010. Tildelingsbrev med antall tildelte aksjer samt tilsvarende beløp som skal betales for de tildelte aksjer forventes å bli distribuert per post fra VPS på eller rundt 19. januar 2010. Betalingsfrist for tildelte aksjer er 21. januar 2010.

Aksjene som skal utstedes i forbindelse med reparasjonsemisjonen er ikke omsettelige før full innbetalinger gjennomført og aksjekapitalen er registrert i Foretaksregisteret.

DnB NOR Markets er tilrettelegger for reparasjonsemisjonen.


Kontakt: Adm.direktør Mårten Wigstøl Telefon + 47 911 65775
Finansdirektør Tone Kvåle Telefon + 47 915 19576


Om NorDiag:

NorDiag er et bioteknologiselskap som utvikler, produserer og selger automatiserte løsninger (instrumenter og tester) for prøveopparbeidelse av DNA fra vanskelige biologiske prøver. DNA-diagnostikk gir raskere og mer presise svar, og er det raskest voksende feltet innen diagnostikk. Selskapets løsninger for prøveopparbeidelse brukes i dag i forbindelse med seksuelt overførbare sykdommer, tuberkulose, MRSA, respiratoriske patogener og virus på instrumenter
for både større og mindre laboratorier. NorDiag ble stiftet i 2003 og har hovedkontor i Oslo, Norge. Selskapet har kontorer og laboratorier i Stockholm, Sverige, i West Chester (PA), USA og i Wien, Østerrike. Konsernet har i dag 40,1 årsverk. NorDiag er notert på Oslo Børs med ticker NORD.
For ytterligere informasjon, vennligst se http://www.nordiag.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12


[HUG#1373015]

Source: Millistream / Hug