Nyhetstips

NORD: OPPSTART TEGNINGSPERIODE REPARASJONSEMISJON

Pressemelding   •   des 22, 2009 08:36 CET

Oslo Børs godkjente i dag, 21. desember 2009, tilbuds- og noteringsprospektet som er utarbeidet av NorDiag ASA i forbindelse med den private plasseringen, hvor 42.000.000 nye aksjer skal noteres på Oslo Børs, og den etterfølgende reparasjonsemisjonen, hvor det tilbys opptil 8.000.000 nye aksjer i NorDiag.


Gjennom den private plasseringen har NorDiag sikret seg NOK 42 millioner i ny kapital, ved utstedelse av 42.000.000 aksjer til tegningskurs NOK 1,00. De nye aksjene som utstedes i forbindelse med den private plasseringen vil noteres når aksjene er fullt betalt og økningen i aksjekapital er registrert i Foretaksregisteret og VPS. Registrering av kapitalforhøyelsen i
Foretaksregisteret og VPS er forventet å skje på eller omkring 22. desember 2009.


Tegningsperioden for de nye aksjene i den etterfølgende reparasjonsemisjonen starter i morgen, 22. desember 2009, og utløper 12. januar 2010 kl. 17.30. Selskapet har som mål å hente inn opptil NOK 8 millioner i ny kapital i reparasjonsemisjonen, ved utstedelse av opptil 8.000.000 aksjer med tegningskurs NOK 1,00. Det er kun de av selskapets aksjonærer per 25. november 2009 som ikke ble invitert til å delta i den private plasseringen som har fått tildelt tegningsretter i reparasjonsemisjonen. Disse aksjonærene har fått tildelt  2,38323 tegningsretter per aksje innehatt den 25. november 2009 og vil motta prospekt og tegningsblankett. Tegningsrettene er omsettelige og vil bli notert på Oslo Børs fra og med 22. desember 2009.DnB NOR Markets er tilrettelegger for den private plasseringen og
reparasjonsemisjonen.

Bakgrunn for den private plasseringen og reparasjonsemisjonen:


Formålet med den private plasseringen og den etterfølgende reparasjonsemisjonen
er å gi tilstrekkelig arbeidskapital for selskapet inntil selskapet er
finansiert gjennom egen drift. Selskapet forventer å nå ”break-even” på
EBITDA-nivå i 2011.


Gjennom at de aksjonærene som ikke fikk tilbud om å delta i den private
plasseringen blir tildelt tegningsretter i reparasjonsemisjonen, har selskapet
sørget for at alle aksjonærer har fått anledning til å tegne aksjer på samme
pris som i den private plasseringen.NorDiag har levert sterk topplinjevekst i andre halvår 2009, både organisk og
gjennom det inngåtte joint venture partnerskapet med Olerup International AB,
samtidig som effektiviseringsprogrammer har gitt betydelig lavere kostnader.Restruktureringen av Selskapet er fullført og selskapet er godt posisjonert for
videre vekst innen sine forretningsområder – Infeksjonssykdommer og HLA Typing
(transplantasjon testing).Innenfor Infeksjonssykdomssegmentet forventes det økende salg av instrumenter
fremover, hovedsaklig som følge av den gode mottakelsen av Arrow instrumentet,
som ble lansert i markedet tidligere i år. Den utvidede plattformen av solgte
instrumenter og influensa-testing gir dessuten et stadig voksende grunnlag for
salg av reagenser.HLA Typing (transplantasjonstesting) er et marked i vekst og NorDiag er gjennom
datterselskapet Olerup International AB godt posisjonert for å ta del i denne
veksten. Gjennom Olerup International AB har også NorDiag sikret seg tilgang til
et utvidet distribusjonsnettverk for Arrow instrumentet.Tilbuds- og noteringsprospektet er tilgjengelig på: http://www.nordiag.com">www.nordiag.comKontakt:      Adm.direktør Mårten Wigstøl    Telefon + 47 911 65775

Finansdirektør Tone Kvåle         Telefon + 47 915 19576

Om NorDiag:NorDiag er et bioteknologiselskap som utvikler, produserer og selger
automatiserte løsninger (instrumenter og tester) for prøveopparbeidelse av DNA
fra vanskelige biologiske prøver. DNA-diagnostikk gir raskere og mer presise
svar, og er det raskest voksende feltet innen diagnostikk. Selskapets løsninger
for prøveopparbeidelse brukes i dag i forbindelse med seksuelt overførbare
sykdommer, tuberkulose, MRSA, respiratoriske patogener og virus på instrumenter
for både større og mindre laboratorier. NorDiag ble stiftet i 2003 og har
hovedkontor i Oslo, Norge. Selskapet har kontorer og laboratorier i Stockholm,
Sverige, i West Chester (PA), USA og i Wien, Østerrike. Konsernet har i dag
40,1 årsverk. NorDiag er notert på Oslo Børs med ticker NORD.
For ytterligere informasjon - http://www.nordiag.com">www.nordiag.comhttp://<http://www.nordiag.com/>"><http://www.nordiag.com/>

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12


[HUG#1365867]

Source: Millistream / Hug