NorDiag ASA

NORD: TEGNINGSRETTER REPARASJONSEMISJON

Pressemelding   •   des 04, 2009 14:04 CET

Det vises til børsmelding 26. november 2009 vedrørende en privat plassering og etterfølgende reparasjonsemisjon.

Det endelige antall tegningsretter som vil bli tildelt berettigede aksjonærer i den foreslåtte etterfølgende reparasjonsemisjon vil være 2,38323 tegningsretter per aksje innehatt den 25. november 2009. Aksjonærer som ble invitert til å delta i den private plasseringen er ikke berettigede og vil ikke bli tildelt tegningsretter. Tegningsrettene er omsettelige og vil bli notert på Oslo Børs. Tegningsperioden er ventet å begynne 22. desember 2009 og å avslutte kl. 17.30 den 12. januar 2010.

Både den private plasseringen og den etterfølgende reparasjonsemisjonen er avhengig av godkjennelse av den ekstraordinære generalforsamlingen, som skal holdes 18. desember 2009, se børsmelding 27. november 2009. Aksjonærene som deltok i den private plasseringen har forpliktet seg til å stemme for den foreslåtte transaksjonen. De representerer 58,9 prosent av totalt antall aksjer i NorDiag ASA.

Ovenstående tildeling av tegningsretter vil bli reflektert i vedtaket som foreslås fattet av den ekstraordinære generalforsamlingen vedrørende den etterfølgende reparasjonsemisjonen. I tråd med innkallingen til den ekstraordinære generalforsamlingen, oppdateres vedtaket vedrørende justering av utøvelsesvilkår for B-warrants og C-warrants (punkt 5.III) som følger:

"Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

a) Under forutsetning at den private plasseringen og reparasjonsemisjonen gjennomføres skal hver B-warrant gi rett til å kreve utstedt 3,38323 nye aksjer i Selskapet, hver pålydende NOK 1, til tegningskurs NOK 2,18 per aksje, dog slik at det ikke utstedes brøkdeler av aksjer. Første utøvelsesvindu med endrede vilkår er 15.-31. mars 2010.

b) Under forutsetning at den private plasseringen og reparasjonsemisjonen gjennomføres skal hver C-warrant gi rett til å kreve utstedt 3,38323 nye aksjer i Selskapet, hver pålydende NOK 1, til tegningskurs NOK 2,18, dog slik at det ikke utstedes brøkdeler av aksjer. Første utøvelsesvindu med endrede vilkår er 15.-30. juni 2010.

c) I andre henseender er vilkårene for B-warrants og C-warrants uendret."

Kontakt: Adm.direktør Mårten Wigstøl Telefon + 47 911 65775
Finansdirektør Tone Kvåle Telefon + 47 915 19576


Om NorDiag:

NorDiag er et bioteknologiselskap som utvikler, produserer og selger automatiserte løsninger (instrumenter og tester) for prøveopparbeidelse av DNA fra vanskelige biologiske prøver. DNA-diagnostikk gir raskere og mer presise svar, og er det raskest voksende feltet innen diagnostikk. Selskapets løsninger for prøveopparbeidelse brukes i dag i forbindelse med seksuelt overførbare sykdommer, tuberkulose, MRSA, respiratoriske patogener og virus på instrumenter for både større og mindre laboratorier. NorDiag ble stiftet i 2003 og har hovedkontor i Oslo, Norge. Selskapet har kontorer og laboratorier i Stockholm, Sverige, i West Chester (PA), USA og i Wien, Østerrike. Konsernet har i dag 40,1 årsverk. NorDiag er notert på Oslo Børs med ticker NORD.
For ytterligere informasjon - www.nordiag.com.