Nordens velferdssenter

Nordens Välfärdscenter på de politiska arenorna i sommar

Pressemelding   •   jun 04, 2015 12:18 CEST

Nordens Välfärdscenter deltar med spännande program på de nordiska politiska arenorna i sommar. Under Almedalsveckan i Visby i juni är temat alkohol- och drograpportering i medierna, på SuomiAreena i Björneborg i juli diskuteras välfärd och kultur och i augusti styr vi stegen mot Arendalsveckan i Norge.

Nordens dag i Almedalen

Vår turné ”Missbruk av fakta? Alkohol och droger i medierna” gör sitt svenska turnéstopp i Almedalen 29.6. Tillsammans med Sveriges främsta experter diskuterar vi bland annat på vilket sätt medierna rapportera om alkohol- och drogfrågor, hur forskare och journalister kan bli bättre på att kommunicera med varandra och vilka källor det går att lita på.

Almedalen Missbruk av fakta? Alkohol och droger i medierna 29.6

Evenemanget är en del av Nordens dag där Norden i Fokus arrangerar seminarier om bland annat försvar, yttrandefrihet och mångfald i dataspelsbranschen.

Nordens dag i Almedalen 29.6

Välfärd och kultur på SuomiAreena

Den politiska arenan i Finland, SuomiAreena, har i år huvudtemat utbildning och kultur. Nordens Välfärdscenter är med och arrangerar en nordisk dag torsdagen den 16.7 tillsammans med Nordiska ministerrådet och Norden i Fokus/Kulturkontakt Nord.

Bland annat arrangeras en paneldiskussion med temat ”Kan vi tala om nordisk välfärd utan att nämna kultur?” I det nordiska välfärdssamhället förutsätts staten upprätthålla och trygga kulturverksamhet, men under ekonomiskt svåra tider blir den statliga finansieringen av kultur lätt föremål för debatt. Vilken roll har kulturen i välfärdssamhället?

Dessutom har du möjlighet att delta i en workshop som handlar om ministerrådets Biophilia-projekt, visa din kärlek för Norden samt höra mer om det nordiska samarbetet.

Välfärd och kultur på SuomiAreena 16.7


Arendalsveckan i augusti

Nordens Välfärdscenter kommer också att besöka norska Arendalsveckan i augusti. Mer information om arrangemanget i Norge kommer senare.

Arendalsuka 2015

Foto: Johannes Jansson/ Norden.org


Nordens Välfärdscenter, NVC, är en institution under Nordiska ministerrådet, social- och hälsosektorn.