Justis- og politidepartementet

Nordisk ministermøte om samfunnssikkerhet og beredskap

Pressemelding   •   des 15, 2009 09:12 CET

Nordiske ministre med ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap samles i Oslo tirsdag. Ministrene har som mål og blant annet videreutvikle og styrke de nordiske landenes evne til å forebygge og håndtere større ulykker, natur- og menneskeskapte katastrofer og andre samfunnskriser.

Haga-erklæringen som ble vedtatt i april i år, er det overordnede utgangspunktet for dette samarbeidet. Brannforebygging og gjensidig utnyttelse av beredskapsressursene i de nordiske land (predeployering) er foreslått som nye samarbeidsinitiativ i møte tirsdag.

Program:
Kl.11.30 – 12.00 Presentasjon av representanter fra de frivillige. Informerer om sin virksomhet. Ministrene får anledning til å samtale med de ulike representantene.
(Pressen kan være til stede under denne seansen. Fotomulighet.)

Kl. 12.00 – 16.00 Ministermøtet

Kl. 16.30 Ministrene er tilgjengelig for pressen

Tid: Tirsdag 15. desember kl. 16.30.

Sted: Representasjonsboligen, Parkveien 45.