Nordens velferdssenter

Nordisk utredning om upphandling av missbrukstjänster

Pressemelding   •   jan 04, 2016 10:24 CET

- Vi vill lyfta fram utmaningarna och god praxis inom upphandlingen av missbrukstjänster i Norden och förhoppningsvis lära av varandras goda och dåliga erfarenheter, konstaterar projektmedarbetare Taina Schneider.

Enligt Schneider är upphandlingen av missbrukstjänster en viktig del i diskussionen om den nordiska välfärdsmodellen eftersom det handlar om hur medborgarnas tjänster organiseras.

- Då det gäller missbrukstjänster är målgruppen i en speciellt sårbar ställning. Det är viktigt att granska vilka effekter upphandlingen har på de människor som är i största behov av stöd.

Schneider hoppas att kartläggningen ska inspirera till ytterligare diskussion på olika nordiska forum. Förutom de som organiserar och producerar missbrukstjänster kan också bland annat forskare ha nytta av utredningen.

- Kanske man i fortsättningen kunde arbeta fram kvalitetsrekommendationer för upphandling av missbrukstjänster som ett nordiskt samarbete, funderar Schneider.

Den preliminära utredningen färdigställs våren 2016.

Nordens Välfärdscenter, NVC, är en institution under Nordiska ministerrådet, social- och hälsosektorn.