Elretur

Nordmenn blåser i å gjenvinne mobiltelefonen

Pressemelding   •   sep 07, 2010 13:45 CEST

8 av 10 nordmenn har gamle mobiltelefoner lagret i hjemmet sitt, viser en undersøkelse laget av Norstat for returselskapet Elretur. Samtidig viser undersøkelsen at nordmenn ikke er klar over at 95 % av mobilen kan gjenvinnes.

- Det er et svært viktig klimatiltak å gjenvinne mobiltelefoner. Metallene i mobilene er ressurser på avveie. Dessuten inneholder mobilen miljøskadelige komponenter som kvikksølv, brom og kadium. Miljøet vinner ikke på at 8 av 10 nordmenn har den gamle mobiler liggende hjemme hos seg, og ikke leverer dem til gjenvinning, sier Stig Ervik, administrerende direktør i Elretur.

Ifølge tall fra stiftelsen Elektronikk-bransjen ble det importert 1,3 millioner mobiltelefoner hittil i år. Elretur anslår at det ble samlet inn kun 26 000 i samme periode.

Det er svært enkelt å levere telefonen til gjenvinning. Enten leverer du den hos en butikk som selger mobiltelefoner, eller på kommunale gjenvinningsstasjoner

Uvitende forbrukere

95 % av komponentene i mobiltelefon kan gjenvinnes. Undersøkelsen fra Norstat viser imidlertid at forbrukerne ikke er klar over dette. 4 av 10 nordmenn tror ikke mobiltelefonen blir gjenvunnet i det hele tatt, og av dem som tror den blir gjenvunnet svarer halvparten at de tror gjenvinningsgraden er under 30 %.

- Over 90 % av alt elektrisk avfall blir i snitt gjenvunnet, og minst 95 % av kasserte mobiltelefoner gjenvinnes. Undersøkelsen viser at nordmenn ikke er klar over at innlevering av mobiltelefonen er et meget viktig klimatiltak, så her har vi en opplæring å gjøre sier, sier Stig Ervik, administrerende direktør i Elretur.

Halvparten av de spurte i undersøkelsen oppgir ønsket om en reservetelefon som argumentasjon for å beholde den gamle telefonen, to av ti oppgir latskap som grunn.

Panteordning?

65 % svarer at de ville ha levert inn telefonen til gjenvinning hvis de hadde fått avslag på den nye telefonen de kjøpte.

- Vi synes det er interessant at så mange forbrukere ønsker en panteordning. Elretur jobber hver dag for å få inn og gjenvinne alle typer elektriske produkter som ligger og slenger. Vi vil formidle ønsket om pant videre til mobilbransjen, for det er gjennom den en slik ordning må organiseres, sier Ervik.

For mer informasjon kontakt administrerende direktør Stig Ervik i Elretur AS på 907 70 700 eller stig@elretur.no eller markedssjef Guro Kjørsvik Husby på 99 500 518 eller guro@elretur.no

Om Elretur

Elretur AS er et landsdekkende returselskap for innsamling, gjenvinning og miljøriktig håndtering av elektrisk og elektronisk avfall. Elretur drives nonprofit.

Elreturs kunder er bedrifter som har plikter etter Avfallsforskriften. Dette er bedrifter som importerer, eller i Norge produserer, elektriske og elektroniske apparater. I dag henter Elretur EE-avfall fra ca 2500 hentesteder i hele Norge, primært fra forhandlere av elektriske og elektroniske produkter og fra kommunale og interkommunale avfallsmottak.

Elretur er eid av Stiftelsen Elektronikkbransjen med 30%, Norske Elektroleverandørers Landsforening (NEL) med 30%, IKT Norge med 30% og Abelia med 10%.