Kabel Norge

Nordmenn frykter bredbånds-brems

Pressemelding   •   mar 21, 2012 14:35 CET

Oslo, 21.03.12: Hele 66 prosent av Norges befolkning mener det vil gå ut over norsk verdiskapning hvis Norge ikke har et bredbåndstilbud på samme nivå som EU. - Våre naboland har satt bredbåndsmål som er 100 ganger høyere enn norske myndigheter har uttalt, sier styreleder Øyvind Husby i Kabel Norge.

Nordmenn er opptatt av bredbånd og frykter for norsk verdiskapning hvis vi ikke har like høye ambisjoner som resten av Europa, viser en undersøkelse gjennomført hos Norstat på vegne av Kabel Norge.

 – Undersøkelsen viser at nordmenn flest opplever sterk økning i bredbåndsforbruket, og de mener høyere bredbåndskapasitet er viktig for norsk verdiskapning. Vi i Kabel Norge støtter denne oppfatningen. Regjeringen jobber nå med en ny bredbåndpolitikk og det er viktig at myndighetene tar inn over seg denne situasjonen, sier Husby. 

Kun 9 prosent av de spurte tror det ikke vil skade norsk konkurransedyktighet hvis norsk bredbåndskapasitet sakker akterut i forhold til nivået i EU. Hele 66 prosent er derimot helt enige i utsagnet "Hvis Norge ikke har like raskt bredbånd som landene i EU vil det skade norsk konkurransedyktighet".

Undersøkelsen, som med 1000 respondenter er demografisk representativ for Norge, viser også at bredbånd blir sett på som like viktig for verdiskapningen i grisgrendte strøk som i større byer.

Stadig økende behov for mer kapasitet
Norstat-undersøkelsen viser også at nordmenns behov for bredbånd er stadig stigende. Kun en av ti sier deres husstand ikke har et stadig økende behov for raskere bredbånd, mens hele 64 prosent bekrefter at behovet for raskere bredbånd er stadig økende.

- Vi stilte samme spørsmål i fjor, og ser at det er enda flere i år som merker et økende bredbånds-behov. I 2011 svarte 53 prosent at bredbåndsbehovet er stadig økende, mens 64 prosent av husstandene svarer dette i år. Dette passer godt med de forbruksmønstrene vi ser. Medlemmene i Kabel Norge hadde en trafikkvekst i sine bredbåndsnett på hele 60 prosent siste år, sier Husby.

Advarer mot manglende mål og milliarder på avveie
Kabel Norge etterlyser derfor igjen tydelige signaler om at myndighetene forstår hvor viktig videre bredbåndsutbygging er. Uten tydelighet kan markedet utvikle seg i feil retning, og Kabel Norge peker som eksempel på offentlige investeringer uten politisk styring.

- Mangel på tydelig mål har ført til at Norge har bruk 13 milliarder på bredbånd uten nasjonal politisk styring. Dette har skjedd gjennom kommunale investeringer som i mange tilfeller både har overbygget private bredbåndsnett og fortrengt private investeringer fra områder private aktører har hatt planer om å bygge ut. Med en bedre bruk av skattebetalernes penger kunne langt flere distrikter hatt Superbredbånd enn tilfelle er i dag sier Husby.

- Vi håper myndighetene i arbeidet som nå pågår merker seg signalene fra markedet. Enkelte har hevdet at Norge ikke trenger mer enn 10 Mbps bredbånd for å få fart på norsk verdiskapning, men det er bakstreversk å hevde at det ikke er behov for større bredbåndskapasitet enn dette i Norge, sier Husby.

Temaet vil bli debattert på Kabel Norge Kongressen 21. og 22. mars.

Kontaktinformasjon:
Øyvind Husby, styreleder Kabel Norge, mobil +47 934 44 140