Nyhetstips

Nordmenn satt karrieren på vent under finanskrisen

Pressemelding   •   sep 22, 2010 10:18 CEST

Norske arbeidstagere satt karrieren på vent under finanskrisen. Men nå er optimismen tilbake, og flere nordmenn er på jobbjakt, viser ny undersøkelse.

Mens arbeidstagere i en rekke land over hele verden føler de har utviklet seg karrieremessig under finanskrisen, viser en fersk kvartalsrapport av Randstad Work Monitor at nordmenn i prinsippet satt karrieren på vent i denne perioden. Kun 18 prosent av norske arbeidstagere føler de utviklet seg i perioden da krisen preget verdensøkonomi og arbeidsmarked.

- Nordmenn har vært vant med lav arbeidsløshet over mange år, og når kurven plutselig peker oppover – som den gjorde i fjor – føler mange medarbeidere at de heller må fokusere på trygghet og langsiktighet, fremfor karriereutvikling, sier administrerende direktør Øyvind Sandvik i Randstad. Selskapet har intervjuet lønnsmottagere i 26 land over hele verden, i karrierebarometeret som utkommer fire ganger i året.

- En naturlig konsekvens av at man heller fokuserer på mer trygghet i en slik periode, er at mange føler at de ikke utvikler seg. Av alle land i undersøkelsen scorer Norge og Danmark aller lavest på dette spørsmålet i undersøkelsen. I land som Kina og India svarer for eksempel henholdsvis 64 og 78 prosent at de utviklet seg med nye arbeidsoppgaver under finanskrisen. 50 prosent av tyskerne svarer det samme, og også svenskene ligger foran oss, sier Sandvik.

Undersøkelsen viser også med tydelighet at arbeidstagernes lyst og selvtillit til å finne nye jobber øker i takt med normalisering av den internasjonale økonomien. I den ferske undersøkelsen er medarbeidere i Norge, sammen med Sverige, Luxembourg og Argentina de som nå minst frykter for å miste jobben sin.

 

Utviklet seg minst under finanskrisen:

 

Norge                18%

Danmark            19%

Luxembourg        22%

Nederland           26%

Sverige               26%

 

Utviklet seg mest under finanskrisen:

 

India                 78%

Kina                  64%

Mexico               62%

Argentina            62%

Tyskland             50%

For ytterligere kommentarer og opplysninger, kontakt gjerne Øyvind Sandvik på telefon 91648782.

-----------------------

Om undersøkelsen:

Randstad Work Monitor publiseres fire ganger i året, og viser lokale og globale mobilitetstrender på det internasjonale arbeidsmarkedet. Undersøkelsen avdekker blant annet arbeidstageres tillit til sin arbeidsgiver, tar temperaturen på sannsynligheten for jobbskifte det neste halve året, samt tilfredshet på arbeidsplassen og andre tidsaktuelle temaer.

Denne kvantitative undersøkelsen gjennomføres parallelt i 25 land over en periode på 14 dage, blant arbeidstagere mellom 18 og 65 år, som arbeider minst 24 timer i uken i lønnet arbeid (ikke selvstendig næringsdrivende).

Bortsett fra Afrika, er alle kontinenter representert i undersøkelsen; Europa, Australia, USA/Canada, Sør-Amerika og Asia.

Om Randstad:

Randstad er verdens nest største rekrutterings- bemannings- og HR-selskap. Etter overtagelsen av konkurrenten Vedior i 2008, er Randstad nå den nest største aktøren i verden på dette området. Randstad har 25500 ansatte i 44 land, og omsatte i 2009 for  12,4 milliarder euro.  Selskapet ble grunnlagt i 1960, og er børsnotert i Nederland og USA. I Norge har selskapet kontorer i Oslo og Stavanger ( www.randstad.com / www.randstad.no )