Randstad Norway AS

Nordmenn tenker lite på forfremmelser

Pressemelding   •   sep 27, 2010 08:44 CEST

Norske arbeidstagere er fortsatt blant verdens minst fokuserte på forfremmelser. Men vi er på glid, viser ny, internasjonal undersøkelse.

I mai svarte 72 prosent av norske medarbeidere at de ikke er opptatt av forfremmelser. Nå svarer 65 prosent det samme – men svarprosenten er fortsatt den høyeste blant de 26 landene i den internasjonale mobilitetsundersøkelsen Randstad Work Monitor.

-Nordmenn er mer opptatt av trygghet og langsiktighet enn av forfremmelser. Dessuten er vi kanskje litt mer engstelige for forandring, sier administrerende direktør Øyvind Sandvik i Randstad. Han leder den norske avdelingen av verdens nest største aktør innen bemanning og utleie av konsulenter, som fire ganger i året tar pulsen på internasjonale arbeidslivstrender gjennom Randstad Work Monitor.

Analysen viser at arbeidstagere i de tre nordiske landene er minst opptatt av forfremmelser av samtlige.

-I Norge og Skandinavia for øvrig skjer forfremmelser i større grad i form av jobbskifter, enn gjennom fokus på internt stigning i gradene. De fleste andre land utenfor Skandinavia har et mye tøffere karrieresystem, der også betingelsene for ansatte på lavere nivåer, gjerne i starten av jobbkarrieren, er dårligere. Resultatene fra undersøkelsen viser også at en riktig balanse mellom jobb og privatliv, fleksibilitet til å planlegge arbeidsdagen betyr adskillig mer for norske arbeidstakere enn i de fleste andre land undersøkelsen sammenligner med, sier Sandvik.

Undersøkelsen viser tydelig også at nordmenn mener i mye større grad enn andre at ansvaret for personlig utvikling ligger på dem selv, og at personlig utvikling er en kombinasjon av personlig og jobbmessig utvikling. Det holder altså ikke med ny jobb og spennende arbeidsoppgaver alene; resten av hverdagen og livet må også utvikles paralellt.

Et annet område der Norge går av med seieren, er på tilfredshet med nåværende arbeidsgiver. Her ligger vi klart foran alle andre.

- Nordmenn er rett og slett mer fornøyd med jobben sin enn alle andre vi kan sammenligne oss med. Det viser at norske sjefer er best i klassen når det gjelder å legge tilrette for de ansattes arbeidsdag og privatliv, sier Sandvik.

Tenker minst på forfremmelser:

Norge             65%

Sverige            62%

Danmark          58%

Japan              54%

Tenker mest på forfremmelser

Mexico            85%

Italia              80%

Slovakia          77%

Frankrike         75%

For ytterligere kommentarer og opplysninger, kontakt gjerne Øyvind Sandvik på telefon 91648782.

-----------------------

Om undersøkelsen:

Randstad Work Monitor publiseres fire ganger i året, og viser lokale og globale mobilitetstrender på det internasjonale arbeidsmarkedet. Undersøkelsen avdekker blant annet arbeidstageres tillit til sin arbeidsgiver, tar temperaturen på sannsynligheten for jobbskifte det neste halve året, samt tilfredshet på arbeidsplassen og andre tidsaktuelle temaer.

Denne kvantitative undersøkelsen gjennomføres parallelt i 25 land over en periode på 14 dage, blant arbeidstagere mellom 18 og 65 år, som arbeider minst 24 timer i uken i lønnet arbeid (ikke selvstendig næringsdrivende).

Bortsett fra Afrika, er alle kontinenter representert i undersøkelsen; Europa, Australia, USA/Canada, Sør-Amerika og Asia.

Om Randstad:

Randstad er verdens nest største rekrutterings- bemannings- og HR-selskap. Etter overtagelsen av konkurrenten Vedior i 2008, er Randstad nå den nest største aktøren i verden på dette området. Randstad har 25500 ansatte i 44 land, og omsatte i 2009 for  12,4 milliarder euro.  Selskapet ble grunnlagt i 1960, og er børsnotert i Nederland og USA. I Norge har selskapet kontorer i Oslo og Stavanger ( www.randstad.com / www.randstad.no )