Noreco

Noreco tildelt fire lisenser i TFO 2009

Pressemelding   •   jan 19, 2010 17:28 CET

Stavanger, 19. januar 2010: Norwegian Energy Company ASA (OSE:NOR), Noreco, har
blitt tildelt fire nye lisenser, deriblant to operatøransvar i TFO for 2010 i
Norge.

- Vi er svært glade over å ha lyktes med TFO-søknadene våre for 2010.
Disse tildelingene er en anerkjennelse av vår satsning på leteboring i modne
områder og styrker vår stilling med tanke på ytterligere vekst i etablerte
formasjoner, sier admin. dir. Scott Kerr.

Tildelingene som ble kunngjort i dag, omfatter to lisenser i Nordsjøen, en
lisenser i Norskehavet og en lisens i Barentshavet (se kart i vedlagte fil).
Dette øker Noreco`s betydelige. De tildelte lisensene er i nærheten av Norecos
eksisterende område:

· PL540 i blokk 3/6 er geologisk sett i Sirifeltet med sine paleocene
reservoarer, der Noreco har betydelig produksjon på dansk side.
· PL545 i blokk 17/2, 3, 5, 6 ligger ved siden av Norecos PL411, og
hovedmålene er i samme formasjon, nemlig reservoarer av midtjura alder,
forkastede strukturfeller, og øvre jura eller dypere kildebergarter.
· PL562 i blokk 6609/5, 6, 8 ligger øst for Norecos PL526, og hovedmålene
er i midtre til øvre triasreservoarer, men andre formasjoner blir også vurdert.
· PL563 i blokk 7119/6 og 7120/4 er tilleggsareal til Norecos PL490, der
hovedmålet ligger i lavere krittreservoarer.

Info til redaktører:
Det er to systemer for tildeling av lisenser på Den norske kontinentalsokkelen:
* Det årlige systemet med tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) på de
modne delene av Den norske kontinentalsokkelen.
* Ordinære konsesjonsrunder, som vanligvis arrangeres annethvert år. Disse
rundene fokuserer på grenseområder på sokkelen der potensialet for olje er
mindre utforsket, og der det er bygd færre infrastrukturer.

Noreco har deltatt aktivt i disse rundene siden selskapet ble startet og har
sendt vellykkede søknader i hver runde: TFO 2005 3 lisenser tildelt, 19.
konsesjonsrunde 1 lisens tildelt, TFO 2006 11 lisenser tildelt, TFO 2007 9
lisenser tildelt, 20. konsesjonsrunde 5 lisenser tildelt. Noreco har utpekt
blokker for den kommende 21. konsesjonsrunden, som ventes å bli kunngjort før
sommeren 2010.

Kontakter:
Scott Kerr, administrerende direktør. (+47 992 83 890)
Einar Gjelsvik, direktør for strategi og investorkontakt (+47 992 83 856)

This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl
(Norwegian Securities Trading Act)

[HUG#1374932]