Nordens velferdssenter

Norge best i klassen på samordning mot barnefattigdom

Pressemelding   •   mai 02, 2016 09:00 CEST

Norge er det eneste landet i Norden som har tiltak for en helhetlig innsats mot barnefattigdom. I resten av Norden er det få tiltak som oppfyller kriteriene, dvs. at myndighetene samordner tiltakene, og at tiltakene retter seg inn mot alle medlemmene i en fattig familie.

Ewa Persson Göransson, som er direktør ved Nordens Velferdssenter (NVC), er kritisk til den nordiske mangelen på helhetlig tenkning:

– Det er rart at vi ikke tar bedre tak i problemet her i Norden. Spørsmålet har vært aktuelt i hvert fall siden årtusenskiftet, og vi burde ha kommet lenger enn dette.

Norge har over lengre tid fokusert mer på barnefattigdom enn de andre landene i Norden. I mange år har kommunene kunnet motta bidrag fra staten til lokale tiltak mot barnefattigdom. Rapporten gir en nærmere beskrivelse av fire forskjellige norske programmer som griper an problematikken på en helhetlig måte: 71 familier i Trondheim kommune, Simba i Drammen kommune, barnefattigdomsprosjektet i Kristiansund kommune og Hortensia i Horten kommune. Rapporten fra Nordens Velferdssenter er skrevet av de norske forskerne Tone Fløtten, leder ved Forskningsstiftelsen Fafo, og Anne Skevik Grødem, forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning. Det står et bredt nordisk samarbeid bak arbeidet med rapporten, og NORDBUK, Nordisk barne- og ungdomskomité, står som oppdragsgiver.

Vil du ha mer informasjon, er du velkommen til å kontakte Anna Gärdegård, prosjektleder ved Nordens Velferdssenter, på anna.gardegard@nordicwelfare.org eller +46 (0)70-265 56 52.

Her finner du rapporten «Insatser mot barnfattigdom».

Her finner du mer informasjon om prosjektet «Barnefattigdom».

Nordens Välfärdscenter, NVC, är en institution under Nordiska ministerrådet, social- och hälsosektorn.