Plan Norge

Oppfordrer regjeringen til å slutte å somle

Pressemelding   •   jun 04, 2013 16:30 CEST

Norge bør nå gi barn mulighet til å klage når de blir utsatt for brudd på FNs barnekonvensjon. Det vil styrke respekten for barns rettigheter i Norge og internasjonalt, mener Plan Norge.

Så langt har norske myndigheter ikke villet ratifisere en ny klagemekanisme for brudd på barnekonvensjonen. Stortinget ba tidligere i år om en utredning av konsekvensene av denne. Utredningen, som ble offentliggjort i dag, tirsdag, viser at det ikke er noe som hindrer at Norge ratifiserer klagemekanismen.

- Utredningen viser klart at en norsk godkjenning av barnekonvensjonens klagemekanisme vil styrke respekten for barns rettigheter i Norge, sier Helen Bjørnøy, generalsekretær i Plan Norge. Hun påpeker at Norges underskrift også er viktig for å styrke en realisering av barns rettigheter internasjonalt.  

- Ved ikke å støtte den overnasjonale klagemekanismen, bidrar Norge til å svekke arbeidet for barns rettigheter internasjonalt.

Stor symbolverdi

Protokollen kan ikke tre i kraft før minst ti land har ratifisert den. Så langt er det bare fire land som har valgt å gi barn klagerett dersom stater ikke oppfyller barns rett til å overleve, få utdanning, helsetjenester, beskyttelse mot vold og overgrep, og rett til å delta i beslutninger som påvirker deres liv. For barn i hele verden vil det ha stor betydning at protokollen blir virksom så fort som mulig.

- Barn må få den samme retten som voksne til å klage når deres rettigheter brytes. En norsk ratifisering vil også ha en betydelig symbolverdi, ettersom beskyttelse av barn har vært en merkesak i norsk utenrikspolitikk og Norge er internasjonalt kjent for å ta menneskers sosiale og politiske rettigheter på alvor, sier Helen Bjørnøy.

Regjeringen har særlig vært bekymret for at klagemekanismen vil innsnevre Norges handlingsrom. Utredningen konkluderer med at selv om poenget med menneskerettigheter er å begrense staters muligheter til å bryte dem, vil ikke «innsnevringen av handlingsrommet blir dramatisk.»

- Dette er en grundig utredning som viser at regjeringen ikke lenger kan somle på dette punktet. Det er på tide at Norge anerkjenner barns mulighet til å kreve sine rettigheter, sier Helen Bjørnøy.


Plan Norge - 75 år for og med barn