Nærings- og handelsdepartementet

– Norge deltar i det store europeiske vindkrafteventyret

Pressemelding   •   jan 11, 2010 09:33 CET

Statoil og Statkrafts havvindprosjekt


Nærings- og handelsminister Trond Giske og konsernsjef i Statkraft Bård Mikkelsen. (Foto: NHD)

Havvindparkene Statkraft og Statoil skal bygge på Doggerbank åpner muligheter for blant annet norske verft og teknologiselskaper. – Jeg har i gitt GIEK beskjed om aktivt å følge opp norske bedrifter som vil gå inn i prosjektet, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

GIEK (Garantiinstituttet for Eksportkreditt) stiller garantier i forbindelse med norsk eksport og investeringer i utlandet.

– Her er det store muligheter for den maritime næringen langs kysten, og virkemiddelapparatet vårt kan bidra positivt i den forbindelse, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

– Tildelingen er en bekreftelse på at norsk kompetanse innenfor offshore og fornybar energi i høyeste grad er etterspurt når havvind skal utbygges, sier Giske og mener tildelingen gir en pekepinn på i hvilken retning maritime bedrifter kan omstille produksjonen sin.

Det var den britiske statsministeren Gordon Brown som kunngjorde at et konsortium bestående av blant annet Statoil og Statkraft har fått rettighetene til å utvikle havvindparker på Doggerbank utenfor Storbritannia.

– Jeg vil gratulere Statkraft og Statoil med tildelingen og et godt stykke arbeid, sier Giske. – Prosjektet er en milepel innenfor det europeiske vindkrafteventyret.