FN-sambandet

Norge granskes av FNs komité mot rasediskriminering

Pressemelding   •   aug 13, 2015 13:35 CEST

Hvordan oppfyller Norge retten til ikke å bli diskriminert på bakgrunn av rase? Dette skal granskes av FNs komité mot rasediskriminering (CERD) 17. og 18. august.

Norge er et av 177 land som har skrevet under på FNs konvensjon mot rasediskriminering, og er derfor pålagt å levere en rapport til komiteen. Komiteen består av 18 internasjonale uavhengige eksperter.

Se høringen direkte på nett. Liveoverføringen finner du på www.treatybodywebcast.org.

Møtet mellom komiteen og en representant for den norske regjeringen finner sted den 17. august mellom 15.00 og 18.00, og den 18. august mellom 10.00 og 13.00 i Genève.

Mulige temaer under høringen vil være:

  • Handlingsplan for å fremme likestilling og hindre etnisk diskriminering
  • Tiltak for å hindre hatefulle ytringer, også blant politikere og i media, innvandrere og bolig, arbeid, offentlige tjenester, helsetjenester og utdanning
  • Tiltak for å hindre rasistiske fordommer blant politiet, toll og immigrasjonsmyndigheter
  • Samenes situasjon i Norge

Mer info om høringen av Norge:

Likestillingsombudet og Antirasistisk senter har laget rapporter i forkant av møtet:

Andre land som blir gransket er Colombia, Costa Rica, Niger, Surinam, Makedonia, Tsjekkia og Nederland.

Illustrasjonsfoto: LDO.

FN-sambandet er informasjonskontoret om FN. Vi jobber med å spre informasjon om FN og FN-relaterte spørsmål i Norge.