Den norske kirke

- Norge må ta større ansvar

Pressemelding   •   feb 09, 2016 16:12 CET

Asylsøkere i ankomstsenteret for flyktninger i Kirkenes. Hit sendes flyktninger, som passerer den norsk-russiske grensen på Storskog. (Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix)

Kirkerådet er bekymret for at regjeringens forslag til innstramminger i utlendingslovgivningen går på tvers av behovet for å finne felleseuropeiske løsninger på flyktning- og migrantsituasjonen.

I høringsuttalelsen til regjeringens forslag til endringer i utlendingslovgivningen skriver Kirkerådet og Mellomkirkelig råd for Den norske kirke at Norge må oppfylle de internasjonale konvensjonene vi er forpliktet på.

- Vi er bekymret for en utvikling hvor konvensjonene kan undergraves, og hvilke følger dette får for flyktninger andre steder i Europa og ellers i verden. Det er også bekymringsfullt med tanke på hvilke signaler dette i tilfellet gir til våre naboland og verdenssamfunnet for øvrig, sier Jens-Petter Johnsen, direktør for Kirkerådet.

I den pågående flyktning- og asylsituasjonen som Norge og verden står overfor oppfordrer Kirkerådet og Mellomkirkelig råd regjeringen til å se på hvilke verdier samfunnet vårt er bygget på og hvordan disse verdiene gir seg utslag for hvert enkelt menneske.

- Vi er også bekymret for at rettsikkerheten til den enkelte asylsøker og for at familier ikke blir ivaretatt med de foreslåtte lovendringene, sier Berit Hagen Agøy, generalsekretær for Mellomkirkelig råd.

Les høringsuttalelsen her.

Dokumenter

Om Den norske kirke

Nesten 75 % av befolkningen er medlemmer av Den norske kirke. Kirken tilhører den evangelisk-lutherske kirkefamilien. Mer om Den norske kirke her: https://kirken.no