Samferdselsdepartementet

Norge og Island – har undertegnet luftfartsavtale med EU og USA

Pressemelding   •   jun 21, 2011 17:07 CEST

- Jeg er glad for at vi nå har landet en luftfartsavtale som blant annet har som mål å harmonisere regelverk på begge sider av Atlanteren. Dette vil sikre en tryggere transatlantisk luftfart, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

EU, USA, Island og Norge har undertegnet en luftfartsavtale om Island og Norges tilknytning til luftfartsavtalen mellom USA og EU.

Island og Norge, som gjennom EØS-avtalen er fullt integrerte i det europeiske luftfartsmarkedet, vil nå være likestilt med EU-landene i luftfartssamarbeid med USA.

- Dette vil sikre at norske flyselskap får samme konkurransevilkår som EU-landene overfor USA, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Avtalen inkluderer enighet om å øke luftfartssikkerheten og videreutvikle regelverk for å bekjempe luftfartens negative innvirkning på miljø. Partene har forpliktet seg til å gjennomføre avtalen uten at det skal gå på bekostning av arbeidstakernes rettigheter. Det er første gang arbeidstakernes rettigheter er nevnt i en luftfartsavtale.

Det transatlantiske samarbeidet er, i følge EU, estimert til å ha en verdi på 12 millioner euro og vil gi rom for opptil 80 000 nye jobber innen transatlantisk luftfart.

Avtalen er fase II av luftfartsavtalen mellom EU og USA. Norge og Island sluttet seg til første del av avtalen i Brussel, i desember 2009.  Island og Norge har deltatt i forhandlingene om fase II, som observatører.

Pressemelding om avtale mellom EU og USA.