Utenriksdepartementet

Norge største giver til nytt klimafond

Pressemelding   •   des 04, 2009 16:56 CET

Norge blir største bidragsyter til Verdensbankens nye fond for å styrke kompetansen på karbonfangst og -lagring i utviklingsland.

– Klimavennlig teknologi i utviklingsland er helt nødvendig hvis verden skal nå klimamålene. Derfor gir vi nå 35 millioner kroner til et fond i Verdensbanken. Fondet skal bidra til å bygge kompetanse på karbonfangst og -lagring, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Klimaforliket i Stortinget slår fast at bistandspolitikken skal bidra til reduserte klimagassutslipp gjennom håndtering av CO2.

Det nye fondet ble etablert 3. desember, og er utformet i samarbeid mellom Norge, Verdensbanken og Global CCS Institute i Australia (CCS – karbonfangst og -lagring).

– Det var viktig at dette kom på plass før klimatoppmøtet i København. Ny teknologi er helt nødvendig dersom de store fremvoksende økonomiene som Kina, India og Sør-Afrika skal kunne kutte utslippene nok i fremtiden, sier Solheim.

Kullkraftverk kan komme til å stå for nesten halvparten av kraft produksjonen i verden om 20 år. CCS vil kunne redusere utslipp fra kullkraftverk med hele 85-95 prosent. For at dette skal bli mulig må det utvikles politikk og lover og regler for dette i u-landene.

– Teknologisamarbeid er viktig for å bidra til utvikling og samtidig redusere klimagassutslippene. Med dette fondet sender vi et klart signal til u-landene om at vi ønsker å legge til rette for samarbeid på karbonfangst og -lagring, sier Solheim.

Pressekontakt: Informasjonsrådgiver Wera Helstrøm, mob. 994 09 323.

(Les mer om de internasjonale klimaforhandlingene)