Høyskolen Kristiania

Norge trenger mer kunnskap om kosthold og helse

Pressemelding   •   jul 16, 2013 07:50 CEST

- Vi trenger økt kunnskap om kosthold og ernæring ved sykdom og som forebyggende medisin, forteller dekan og lege ved Norges Helsehøyskole.

Norges Helsehøyskole starter et nytt femårig ernæringsstudium i samarbeid med Leeds Metropolitan Universit i Storbritannia. Utdannelsen vil kunne gi autorisasjon som klinisk ernæringsfysiolog i Norge.

Helsedirektoratet avslørte tidligere i år at det er altfor lav ernæringskompetanse hos norsk helsepersonell.

- Det er for få som har kunnskap om sammenhengen mellom mat og helse i norsk helsevesen. Rapporten viser tydelig at det er stort behov for ernæringskompetanse innenfor alle helsepersonellgrupper, sier Ole Petter Hjelle som er dekan ved NorgesHelsehøyskole.

Ved utgangen av 2012 var det 367 autoriserte kliniske ernæringsfysiologer i landet. Over halvparten av disse er sysselsatt i sentrale deler av Østlandet. I øvrige deler av landet er det flere ubesatte stillinger som følge av lav tilgang på kvalifisert personale.

- Norsk helsevesen har lite fokus på hvordan sykdom kan forebygges ved riktig kosthold. Få kliniske ernæringsfysiologer fører til at mange norske sykehus ikke kan tilby tilstrekkelig medisinsk ernæringsbehandling. Det er alvorlig, påpeker Ole Petter.

WHO anslår at 80% av forekomsten av hjerteinfarkt og diabetes type 2 kan forebygges med endring i kosthold, fysisk aktivitet og røykevaner.

- Kostholdet vi har som barn påvirker risikoen for sykdom i voksen alder. Hjerte- og karsykdom, kreft, diabetes type 2, underernæring og beinskjørhet kan i stor grad forhindres ved kost- og livsstilsendring.

Nytt studium

Norges Helsehøyskole starter derfor et nytt femårig studium i ernæring med spesialisert kunnskap om forebygging, utredning og behandling av ulike ernæring - og kostholdsrelaterte lidelser. Studiet tilbys i samarbeid med Leeds Metropolitan University i Storbritannia.

- I dag finnes det i overkant av 350 kliniske ernæringsfysiologer i Norge, men behovet er estimert til å ligge på det dobbelte. I Norge er det årlig over 1.500 søkere til 35-45 studieplasser ved offentlige utdanningsinstitusjoner. Vårt samarbeid med Leeds vil gi flere norske studenter mulighet til å studere  klinisk ernæring. Dette vil bidra til å dekke behovet for ernæringskompetanse i det norske helsevesen, avslutter dekan Ole Petter Hjelle.

Kontaktinformasjon

Ole Petter Hjelle - Dekan ved fakultet Norges Helsehøyskole, 
tlf 47 922 04 598 - Ole.Hjelle@nhck. no

Fakta Klinisk ernæringsfysiolog

 • Omfatter kunnskap om sammenhengen mellom ernæring og helse, samt hvordan tilrettelegging av kosthold eller medisinsk ernæringsbehandling kan forebygge, lindre eller helbrede ulike sykdommer og deres følgetilstander.
 • Kostholdet påvirker risikoen for å utvikle kroniske sykdommer som hjerte og karsykdom, kreft, diabetes type 2 og beinskjørhet.
 • WHO anslår at 80% av forekomsten av hjerteinfarkt og type 2 diabetes kan forebygges med endring i kosthold, fysisk aktivitet og røykevaner.
 • 5-årig studium - spesialisert kunnskap om forebygging, utredning og behandling av ulike ernæringsrelaterte lidelser.

Kilde: Ernæringskompetanse i helse- og omsorgstjenesten - Rapport fra helsedirektoratet.


Fakta om Høyskolen Campus Kristiania

 • Høyskolen Campus Kristiania består av tre fakulteter, Markedshøyskolen, Norges Kreative Fagskole, Norges Helsehøyskole og virksomheten NKS Nettstudier.
  • Markedshøyskolen tilbyr 7 bachelorstudier og ett masterstudium og har ca. 1.600 studenter.
  • Norges Kreative Fagskole tilbyr 11 fagskoletilbud og to bachlorstudier i Oslo, Bergen og Trondheim samt har ca 1.700 studenter
  • Norges Helsehøyskole tilbyr 5 bachelorstudier, ett masterstudium i samarbeid med Leeds Metropolitan University og har ca 500 studenter.
  • NKS Nettstudier ble etablert i 1914 som Norsk Korrespondanseskole, og har i løpet av nesten 100 år utdannet over tre millioner nordmenn. I dag tilbyr NKS 18 studieprogram samt enkelte kurs via nett og har ca 4.300 studenter.
  • Aktiv Læring AS tilbyr kurs innen arbeidsmarkedsopplæring til arbeidssøkende tilknyttet NAV. Målsetningen er å hjelpe kursdeltakere ut i arbeid gjennom ulike fagkurs, som også vektlegger opplæring i jobbsøking.
  • Education Link - Studier i Utlandet AS tilbyr studentene ved Norges Kreative Fagskole en internasjonalbachelorgrad ved et av NKFs samarbeidsuniversiteter. Education Link samarebdir med 30 universiteter og colleger i 6 ulike land.