KLP

Norge verdensledende på ansvarlige investeringer

Pressemelding   •   okt 18, 2010 10:00 CEST

Det norske markedet for ansvarlige investeringer (SRI) har vokst. Det er nå blant Europas tre største SRI-marked målt i antallet kroner. I tillegg er Norge ett av de landene i verden med høyest andel kapital forvaltet på en ansvarlig måte.    

Norsif, bransjeorganisasjonen for ansvarlige investeringer i Norge, har med støtte fra KLP Fondsforvaltning og Danske Capital gjennomført en markedsundersøkelse om ansvarlig og bærekraftig forvaltning i Norge.

Markedsundersøkelsen viser at det norske SRI-markedet ved utgangen av 2009 var mer enn 3310 milliarder. Dette tilsvarer mer enn 80 prosent av all kapital under forvaltning i Norge. Det er størst i Europa i antall kroner og en av de største i andel kapital, dersom vi sammenligner det som defineres som kjernen av SRI. Totalt sett er det bare Frankrike og Storbritannia som er større. Sverige har et marked på 2463 milliarder, Danmark 1953 milliarder og Finland 720 milliarder. Hovedforklaringen til Norges høye tall er Statens pensjonsfond. Etableringen av de etiske retningslinjene for Statens pensjonsfond har også vært en viktig driver for hele det norske markedet, noe som bidrar til å forklare den høye andelen. Metodene for ansvarlig forvaltning i det norske markedet domineres av utelukkelse av selskaper og dialog med selskaper.

– Den nordiske og kanskje særlig den norske modellen for ansvarlige investeringer har tidvis blitt kritisert, men disse tallene viser at modellen fungerer og kan integreres i all finansforvaltning. Jeg mener at det er modellen med offentlig utelukkelser av selskaper som er den viktigste markedsdriveren, sier Jeanett Bergan, leder for ansvarlig investeringer i KLP.    

Rapporten viser at det er en økende interesse for fagområdet. Det har vært en sterk vekst i integrering av SRI i renteprodukter, samt i etablering av nye SRI-produkter i fremvoksende markeder og hedgefond.   

– Vi ser en økende interesse for dette temaet. I Norge har en strategi innenfor ansvarlige investeringer nå blitt helt avgjørende for å gjøre foretning med enkelte kundegrupper. Det bør jo kalles en suksess for fagområdet, sier Morten Rasten, administrerende direktør i Danske Capital i Norge.    

Den europeiske bransjeorganisasjonen, Eurosif, har gjennomført undersøkelsen for Europa. Denne viser at det europeiske markedet har nådd en størrelse på 39 000 milliarder kroner. Det er mer enn en dobling av markedet siden undersøkelsen sist ble gjennomført i 2007.

– Vi ser av Eurosif-rapporten at SRI-markedet i Europa har hatt en sterkere vekst enn det tradisjonelle markedet. Det er interessant og et sterkt signal om hvor veien går, sier Sarita Bartlett, prosjektleder for Norsif.

Den norske undersøkelsen er basert på intervjuer med alle kapitaleiere som internt eller eksternt forvalter mer enn 800 millioner kroner, samt de største kapitalforvalterne. Universet er totalt 67 organisasjoner og undersøkelsen oppnådde en svarprosent på 94 prosent. Det er blant annet stilt spørsmål om strategi for ansvarlige investeringer, organisering og allokering. Undersøkelsen representerer den første dybdeundersøkelsen om ansvarlige investeringer i Norge.      

Mandag presenteres både den europeiske og den norske undersøkelsen på Norsifs frokostseminar i KLPs lokaler i Bjørvika. Møte er åpent for pressen. Rapporten vil være offentlig tilgjengelig i etterkant av mandagens møte. Rapporten fra Eurosif er tilgjengelig på Eurosif’s hjemmeside www.eurosif.org

Kontaktpersoner:

Sarita Bartlett
Prosjektleder, NORSIF 
+47 93 48 02 41

Jeanett Bergan
Leder for ansvarlige investeringer, KLP
+47 92 03 85 89

Morten Rasten
Administrerende direktør, Danske Capital
+47 934 03 177

Matthew Christiansen
Executive Director, Eurosif
+33 1 40 20 43 38

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er et av Norges største livsforsikringsselskap. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter både i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte. KLP-konsernet har en forvaltningskapital på 263,9 milliarder kroner.