Nyhetstips

Norge vertskap for årets ISO Generalforsamling: Norge setter standard

Pressemelding   •   sep 13, 2010 21:25 CEST

For første gang legger den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO sin årlige generalforsamling til Norge. Det norske ISO-medlemmet, Standard Norge, arrangerer generalforsamling for 163 medlemsland, og rundt 450 delegater er ventet til Oslo denne uken. Nærings- og handelsminister Trond Giske vil foreta den formelle åpningen onsdag 15. september.
Med ISO Generalforsamling ønsker Standard Norge å synliggjøre verdien av standarder og standardisering i det norske samfunnet å få økt synlighet og økt forståelse for viktigheten av standardisering.
Internasjonale standarder letter verdenshandelen og bidrar til rettferdige konkurransevilkår. I dag er om lag 80 prosent av all global handel på en eller annen måte påvirket av standarder.
- Jeg er glad for at Standard Norge skal arrangere den globale standardiseringsorganisasjonen ISOs 33. generalforsamling i Oslo. Standarder fremmer handel ved å bidra til å fjerne handelshindringer. Dette er viktig for Norge som har stor eksport. Standarder bidrar til at vi får lettere adgang til internasjonale markeder, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.
50 000 eksperter bidrar
- Hver arbeidsdag i året holdes det i gjennomsnitt åtte ISO-møter rundt omkring i verden, der utarbeidelsen av nye standarder diskuteres. Et nettverk av rundt 50 000 eksperter fra næringsliv, myndigheter og organisasjoner bidrar i det internasjonale standardiseringsarbeidet. ISO har for tiden en portefølje på over 18 300 standarder, sier generalsekretær Rob Steel fra New Zealand.

Norge med internasjonal styreplass
I 2009 fastsatte Standard Norge totalt 1 411 nye norske standarder, hvorav de fleste baserer seg på internasjonale standarder. Det er i dag norske ledere i 73 internasjonale komiteer og arbeidsgrupper, og i ISO leder Norge arbeid innenfor blant annet geografiske informasjons-systemer, petroleumsindustri, fiskeri og akvakultur og konstruksjonsteknikk. Fra og med 2010 er Norge representert i ISOs internasjonale hovedstyre.
Til tross for at Norge er et lite land har norske representanter stor gjennomslagskraft i ISO. Organisasjonen rangerer medlemslandene etter graden av aktivitet og bruttonasjonalprodukt, og Norge ligger på en hederlig 20. plass..
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Marit Sæter, kommunikasjonssjef Standard Norge. Telefon: 67 83 86 93/ 970 27 956
Anne Cecilie Lund, kommunikasjonsrådgiver Nærings- og handelsdepartementet. Telefon: 22 24 65 29/996 21 213