Circle K Norge AS

Norges første Circle K-stasjon åpnet

Pressemelding   •   mai 10, 2016 13:00 CEST

(Oslo, Norge, 10. mai 2016). I dag åpnet Norges første Circle K-stasjon på Økern i Oslo. Dermed er det store merkeskiftet offisielt i gang, og i løpet av det neste året vil de kjente blå og oransje Statoil-fargene erstattes med de røde, hvite og oransje fargene til den globale kjeden Circle K.

- Dette er en dag for historiebøkene, sier Jacob Schram, Group President Europe for Alimentation Couche-Tard Inc., som eier det globale Circle K-nettverket.

- Vi er stolte av historien vår, inkludert 29 år under Statoil-merket i Europa, men nå tar vi et stort skritt framover. Kundene våre vil oppdage at vi fortsatt har de samme vennlige menneskene, de samme gode beliggenhetene og de samme produktene og tjenestene Statoil har vært berømt for. Nå som vi blir en del av den globale Circle K-familien, lover vi å bruke muligheten til å utvikle et enda bedre tilbud til våre kunder, sier europasjef Jacob Schram.

Åpningen var først planlagt å være mandag 2. mai, men den ble utsatt på grunn av den tragiske helikopterulykken som rammet vårt tidligere morselskap Statoil.

Sammen med stasjonssjef Einar Heisum og leder for Circle K Norge, Thomas Støkken, sto Schram i dag for den offisielle åpningen av nye Circle K Økern.

I Norge skal over 300 stasjoner endre navn i løpet av det neste året, omtrent en stasjon per dag. Også i Sverige og Danmark starter nå navneendringen fra Statoil til Circle K.

Navneendringen på rundt 1 500 Statoil-stasjoner i Europa skal være fullført innen slutten av 2018. Det inkluderer rundt 1 800 prismaster, 10 000 drivstoffpumper og 70 kilometer med ny kant rundt pumpetakene. Samlet vil rundt 11 700 stasjoner i 23 land fordelt på tre kontinenter kles med det nye Circle K-merket i denne perioden.

- Vi har vært Mil, BP, Norol, Statoil og nå Circle K. Vi er stolte over vår snart 100-årige historie i Norge, og hva vi har fått til i det norske markedet, sier Thomas Støkken, Senior Vice President og norgessjef for Circle K.

Da Couche-Tard kjøpte Statoil Fuel & Retail ble det klart at Statoil-navnet ikke lenger kunne fortsette å være landemerke i Norge. Etter to års planlegging, er merkeskiftet i gang i Skandinavia.

- Alt kundene setter pris på med Statoil videreføres under Circle K-navnet, sier Thomas Støkken.

­- Vi er de samme folkene som yter rask og vennlig service, vi viderefører kaffekoppen, ‘wiener for en tier’, kortene våre og lojalitetsprogrammet Extra. Vi fortsetter med kvalitetsdrivstoffet miles og utvider nettverket med hurtigladere for el-biler. Og med den sterke globale Circle K-familien i ryggen skal vi utvikle tilbudet ytterligere, men vi vil samtidig tilpasse det til norske forhold. Vi skal være både super globale og super lokale.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med:

Pål Heldaas, Kommunikasjonsdirektør, Circle K AS, +47 970 79 763, palhel@circlekeurope.com

Om Circle K Norge AS

Circle K Norge driver 473 drivstoffutsalg i Norge, 304 av dem er fullservice bensinstasjoner langs veien som tilbyr drivstoff, bilvask, kaffe og mat. Vi er også drivstoffgrossist og har en rekke terminaler og depoter som forsyner stasjoner og kunder i hele Norge.

Ca. 3 000 personer jobber på våre kontorer og stasjoner over hele landet.

Circle K Norge er en del av Alimentation Couche-Tard Inc. («Couche-Tard») som er en verdensledende aktør innen drivstoff og detaljhandel med hovedkvarter i Laval, Canada.

Vi het tidligere Statoil Fuel & Retail Norge AS, men endret selskapsnavn til Circle K Norge i april 2016. Statoil-stasjonene i Norge blir merket om til Circle K fra mai 2016 til mai 2017 i forbindelse med at Couche-Tard samler alle sine convenience-virksomheter under det globale merkenavnet Circle K.

Servicekontoret for Circle K Norge ligger i Oslo.

Hvis du vil vite mer om Circle K Norge, kan du besøke www.circlek.no

Om Alimentation Couche-Tard Inc.

Couche-Tard er markedsleder i det kanadiske servicehandelsmarkedet. De er størst i USA når det gjelder antall selskapsdrevne butikker. I Europa er Couche-Tard ledende på service- og detaljhandel av drivstoff til veitransport i de skandinaviske og baltiske landene, og med betydelig virksomhet i Polen.

Pr. 31. januar 2016 besto Couche-Tards nettverk av 7 979 storkiosker i Nord-Amerika, inkludert 6 560 utsalgssteder som tilbyr drivstoff til veitransport. Det nordamerikanske nettverket består av 15 forretningsenheter, hvorav 11 av disse er i USA og dekker 41 stater, mens fire er i Canada, og dekker alle de ti provinsene. Om lag 80.000 mennesker er ansatt i dette nettverket og ved servicekontorene i Nord-Amerika.

I Europa driver Couche-Tard et stort nettverk av servicestasjoner i hele Skandinavia (Norge, Sverige og Danmark), Polen, Baltikum (Estland, Latvia og Litauen) og Russland. Pr. 31. januar 2016 besto nettverket av 2 218 utsalgssteder, der de fleste tilbyr både drivstoff og servicehandelsprodukter, mens de andre er ubemannede automatstasjoner for drivstoff. Couche-Tard tilbyr også andre produkter, blant annet stasjonær energi, marine drivstoffer og kjemikalier. Couche‑Tard driver også hovedterminaler og drivstoffdepoter i seks europeiske land. Medregnet ansatte ved franchise-stasjoner som fører dens merkevarer, har selskapet omkring 19.000 ansatte i utsalgsnettverket, ved terminaler og servicekontorer over hele Europa. Siden oppkjøpet av Topaz Energy Group Limited 1. februar 2016, driver Couche-Tard også 444 servicestasjoner i Irland, i tillegg til en betydelig kommersiell drivstoffvirksomhet, med flere enn 30 depoter og to terminaler.

I tillegg drives rundt 1 500 utsalgssteder av uavhengige operatører under Circle K-banneret i 13 andre land eller regioner over hele verden (Kina, Costa Rica, Egypt, Guam, Honduras, Hong Kong, Indonesia, Macao, Malaysia, Mexico, Filippinene, De forente arabiske emirater og Vietnam).

Fremtidsrettede utsagn

Utsagnene framsatt i denne pressemeldingen som beskriver Couche-Tards mål, projeksjoner, estimater, forventninger eller prognoser, kan utgjøre fremtidsrettede utsagn innenfor betydningen av gjeldende verdipapirlovgivning. Positive eller negative verb som «vil», «planlegger», «vurderer», «anslår», «tror», «forventer» og beslektede uttrykk brukes til å tilkjennegi slike utsagn. Couche-Tard ønsker å understreke at fremtidsrettede utsagn i sin natur involverer risiko og usikkerhet slik at resultatene, eller andre tiltak som gjennomføres, kan avvike vesentlig fra det som angis eller som støtter disse utsagnene, eller som kunne ha en innvirkning på graden av realisering av en bestemt projeksjon. Viktige faktorer som kan føre til en vesentlig forskjell mellom Couche-Tards faktiske resultater og projeksjonene eller forventningene framsatt i de fremtidsrettede utsagnene, inkluderer effektene av integreringen av oppkjøpte virksomheter og evnen til å oppnå forventede synergier, svingninger i marginer på drivstoffsalg, konkurranse i storkiosk- og drivstoffdetaljhandelbransjene, valutakurssvingninger og slike andre risikoer som beskrives i detalj fra tid til annen i dokumenter som leveres av Couche-Tard til verdipapirtilsynsmyndighetene i Canada. Med mindre annet følger av gjeldende verdipapirlovgivning, fraskriver Couche-Tard seg enhver intensjon eller forpliktelse om å oppdatere eller revidere noen fremtidsrettede utsagn, enten som følge av ny informasjon, fremtidige hendelser eller annet. Den fremtidsrettede informasjonen i denne pressemeldingen er basert på informasjon som er tilgjengelig ved publiseringstidspunktet.