Circle K Norge AS

​Norges Lastebileier-Forbund og Statoil

Pressemelding   •   des 17, 2015 17:00 CET

Administrerende direktør Geir Moe (tv) i NLF og Thomas Støkken, Norgessjef i Statoil Fuel & Retail, signerte i dag landets største drivstoffavtale på Statoil Økern i Oslo. Foto: Johnny Syversen.

Fokuserer på miljø i ny drivstoffavtale

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) har forlenget drivstoffavtalen med Statoil Fuel & Retail med nye fem år. Samarbeidsavtalen, en av landets største med et årlig volum på vel 180 millioner liter, har en grønn profil og en målsetting om å redusere CO2-utslippene fra tungtransporten med minst 75 prosent.

-Vi ønsker å stimulere til en mer miljøvennlig nyttetransport med lastebil i Norge. Derfor er denne avtalen viktig. Statoil Fuel & Retail har vist seg som en pioner på miljøvennlig drivstoff, og har i dag en svært interessant fornybar syntetisk biodiesel, sier administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo.

Avtalen er fem-årig og omfatter diesel over kort og diesel i bulk, AdBlue som bidrar til å redusere NOx-utslippene, samt smøreoljer og kjemi. Blant andre fordeler NLF-medlemmene får er gunstige tilbud på sunn veimat og gratis kaffe gjennom Truck Deal, samt den populære Statoilkoppen.

Kan fjerne 350 000 tonn CO2 med dagens teknologi

Veitrafikken står i dag for 19 prosent av det totale CO2-utslippet i Norge. NLF erkjenner at nyttetransport med lastebil representerer en vesentlig andel av dette.

- Våre medlemmer bruker 180 millioner liter Statoil-diesel hvert år. Hvis samtlige byttet til Statoils syntetiske biodiesel HVO100 i dag, ville vi ha redusert utslippet mellom 65-85 % over natta avhengig av råvare. Det tilsvarer rundt 350 000 tonn CO2, forklarer Mo.

Han leder en organisasjon som representerer 20 000 nyttekjøretøy fordelt på over 3 200 bedrifter.

- Det har skjedd en rivende utvikling på biodieselfronten de siste årene. Hvilket drivstoff medlemmene våre fyller på tanken har veldig mye å si for miljøet, både for globale og lokale utslipp i Norge. Ved å påvirke lastebileiere til å velge fornybare produkter kan veien mot å nå klimamålet i 2030 bli veldig mye enklere. Vi må erkjenne at utslippene fra gods- og kollektivtransport må reduseres betraktelig hvis Norge skal nå klimamålene som er satt, sier NLF-sjefen.

Markedslederen Statoil Fuel & Retail er stolte av samarbeidet med NLF, landets største nærings- og arbeidsgiverforening for norsk landtransport av gods.

-Norges Lastebileier-Forbund har mange medlemmer, og er en spennende og nytenkende samarbeidspartner. NLF bidrar til at vi utvikler oss - mange av våre nye produkter og tjenester er utviklet basert på innspill fra NLF. Det samme gjelder lokalisering av nye stasjoner og truckanlegg, som for eksempel Kjerlingland utenfor Lillesand som åpner i månedsskiftet januar - februar, sier norgessjefen i Statoil Fuel & Retail, Thomas Støkken. Og legger til at det i alle de 22 årene NLF og Statoil har samarbeidet har vært vekst i avtalen.

Fakta om HVO (Hydrogenert vegetabilsk olje)

 • HVO100 er 100 prosent syntetisk biodiesel (Hydrogenert Vegetabilsk Olje), basert på vegetabilske oljer, eller animalsk fett, som under prosessingen tilføres hydrogen. I praksis skapes et drivstoff med hydrokarbonkjeder, som er en kopi av fossilbasert diesel, men som er vesentlig renere - og fornybar.
 • Fordeler med HVO100
  • CO2: Ned 65-85 prosent avhengig av råvare
  • NOx: Ned inntil 10 prosent
  • Partikler: Ned inntil 10 prosent
 • De aller fleste Euro5-motorer i tyngre kjøretøy er godkjent for HVO100. Det er bare et tidsspørsmål før også Euro6-motorer generelt godkjennes for dette produktet. Tidspunktet avhenger av når EN15940 blir publisert.
 • Personbiler er så langt ikke godkjent for HVO100 (iht EN15940). Bruk av HVO100 i personbiler der motorprodusenten ikke ettertrykkelig har godkjent bruk av dette drivstoffet, kan gå bekostning av motorens garantiordning dersom noe går galt.

FAKTA OM NLF

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) er den største nærings- og arbeidsgiverforeningen for norsk landtransport av gods. NLFs visjon er å få full aksept for norsk godstransports nytte for samfunnet. NLFs mål er å tilrettelegge for effektiv, sikker og miljøvennlig godstransport.

NLF representerer

 • 3 200 bedrifter
 • 20 000 lastebiler
 • 23 000 sysselsatte
 • 30 milliarder kroner i omsetning

NLF har

 • Medlemsbedrifter i alle fylker
 • 9 kontorer i Norge
 • Brussel-kontor

Fo ytterligere informasjon, kontakt:

Norges Lastebileier-Forbund

Administrerende direktør Geir A. Mo, m: +47 930 30 388, e: gam@lastebil.no
Kommunikasjonsrådgiver Stein Inge Stølen, m: +47 958 64 326, e: sis@lastebil.no

Statoil Fuel & Retail

Key Account Manager Chris Gregers, m: +47 907 54 250, e: chrgr@statoilfuelretail.com
Kommunikasjonssjef Knut H. Hansen, m: +47 917 38053, e: knusen@statoilfuelretail.com