Skattebetalerforeningen

Norges mest mislikte avgifter

Pressemelding   •   jul 31, 2013 11:24 CEST

65 prosent av de spurte mener at arveavgiften enten er alt for høy eller noe for høy. Det gjør avgiften til den mest mislikte i Skattebetalerforeningens undersøkelse av avgifter sommeren 2013.

Like bak denne følger nybilavgiften og dokumentavgiften ved kjøp av bolig, som 64 prosent av de spurte mener er alt for høy eller noe for høy. 

- Det er ikke uten grunn at arveavgiften er mest mislikt – og at dette har vedvart over flere år. Folk har kanskje opplevd at man ikke har hatt råd til å beholde hytter på grunn av arveavgiften, man føler at dette er dobbeltbeskatning, og i tillegg er dette blant de få avgiftene som betales ved at man får regning på det skyldige beløpet, og dermed får man et helt annet inntrykk av hvor mye det koster. Når man dessuten ser at en god del mennesker slipper unna arveavgift ved god planlegging vil nok også dette gjøre arveavgiften til mislikt blant de som må betale, sier Stig Flesland, redaktør i Skattebetalerforeningen. 

Tallene viser også at stadig færre klager på høye avgifter. Tall fra juni 2006 og sammenlignbare tall fra juni 2013 viser at andelen som mener enkeltavgifter er alt for eller noe for høy har falt kraftig.

  • I 2006 mente 76 prosent at nybilavgiften var “alt for” eller “noe for” høy. I 2013 er tallet 64 prosent.
  • I 2006 mente 76 prosent at bensinavgiften var “alt for” eller “noe for” høy. I 2013 er tallet 61 prosent.
  • I 2006 mente 61 prosent at merverdiavgiften var “alt for” eller “noe for” høy. I 2013 er tallet 43 prosent.
  • I 2006 mente 53 prosent at alkoholavgiften var “alt for” eller “noe for” høy. I 2013 er tallet 39 prosent.
Se hele undersøkelsen i vedlagt dokument. 

Skattebetalerforeningen ble stiftet i 1952, er partipolitisk nøytral, og har hjulpet og veiledet en lang rekke skattytere i 60 år. Vi har om lag 16.000 medlemmer - så vel privatpersoner som næringsdrivende og bedrifter.

Besøk våre hjemmesider på www.skatt.no