Norsk Solarieforening (NSF)

Norges siste soldag?

Pressemelding   •   nov 01, 2011 11:02 CET

Søndag ble den norske soldagen gjennomført og solstudioer over hele landet tilbød gratis solariumsbesøk for å markere overgangen til mørketiden her til lands. Nå frykter både bransjen og kunder at dette kan bli den siste soldagen som følge av regjeringens planer om å innføre betjeningskrav for alle solstudioer.

Også i år ble soldagen en suksess med 57 000 personer som benyttet seg av tilbudet, en økning fra i fjorårets 52 000 personer. Nå frykter bransjen at dette var siste gang soldagen gjennomføres i Norge. Regjeringen behandler nemlig i disse dager et forslag om å innføre 18 års aldersgrense og betjeningskrav i alle solstudioer. Går denne forskriftsendringen igjennom vil det potensielt ruinere en hel bransje, som følge av økte lønnskostnader. Hele 97% av alle norske solstudioer kan da bli lagt ned, og mange solstudioeiere over hele landet risikerer økonomisk ruin.

Solarieforeningen har i sin høringsuttalelse kommet med forslag til automatisert adgangskontroll for å kontrollere en eventuell 18-års aldersgrense, og håper Regjerningen lytter til bransjen før de faller ned på avgjørelsen.

-    Erfaringer fra utlandet viser at automatisert adgangskontroll fungerer bedre enn betjening for å håndheve en slik aldersgrense. Vi håper derfor regjeringen er villig til å komme oss i møtet, slik at vi også til neste år kan gjennomføre soldagen, sier leder i Norsk Solarieforening Ronny Pedersen.

For mer informasjon vennligst kontakt

Ronny Pedersen
Leder i Norsk Solarieforening

+47 41 42 30 20
ronny@mida.no