Olje- og energidepartementet

Normpris for råolje for 3. kvartal 2009

Pressemelding   •   des 18, 2009 08:37 CET

Petroleumsprisrådet (PPR) har fastsatt normpriser for norsk råolje for 3. kvartal 2009. Normprisene inngår som et sentralt element i skatteleggingen av råoljeprodusentene på norsk kontinentalsokkel og fastsettes etterskuddsvis hvert kvartal.


PPR har besluttet ikke å fastsette normpris for Forties og Varg og for 3. kvartal 2009.

Regnet i norske kroner per fat med 30 dagers kredittid fastsatte Petroleumsprisrådet følgende normpriser for 3. kvartal 2009:


Juli

August

September

Brent Blend (FOB Sullom Voe)4)

410,43

(442,20)

(397,96)

Alvheim (FOB lastebøye)1)

423,14

447,66

406,52

Draugen (FOB lastebøye)1)

415,51

444,63

400,32

Ekofisk (FOB Teesside)

416,15

445,84

402,68

Grane (FOB Sture)

398,99

434,31

387,62

Gullfaks (FOB lastebøye)1)2)

418,69

448,27

405,93

Heidrun (FOB Mongstad/fritt levert Tetney)

399,31

437,34

387,62

Jotun (FOB skip)1)

409,79

433,70

397,66

Norne (FOB skip)1)

420,28

454,64

405,04

Oseberg (FOB Sture)

416,15

446,15

402,98

Statfjord (FOB lastebøye)1)3)

416,47

445,54

401,20

Troll (FOB Mongstad)

422,82

453,13

408,88

Volve (FOB lastebøye)1)

399,31

431,88

389,10

Åsgard (FOB skip)1)

408,21

437,95

393,53

Basert på gjennomsnittlige valutakurser1 for de enkelte måneder:


Juli

August

September

NOK/USD

6,3534

6,0700

5,9044

Dette gir tilsvarende priser i amerikanske dollar:


Juli

August

September

Brent Blend (FOB Sullom Voe)4)

64,60

(72,85)

(67,40)

Alvheim (FOB lastebøye)1)

66,60

73,75

68,85

Draugen (FOB lastebøye)1)

65,40

73,25

67,80

Ekofisk (FOB Teesside)

65,50

73,45

68,20

Grane (FOB Sture)

62,80

71,55

65,65

Gullfaks (FOB lastebøye)1)2)

65,90

73,85

68,75

Heidrun (FOB Mongstad/fritt levert Tetney)

62,85

72,05

65,65

Jotun (FOB skip)1)

64,50

71,45

67,35

Norne (FOB skip)1)

66,15

74,90

68,60

Oseberg (FOB Sture)

65,50

73,50

68,25

Statfjord (FOB lastebøye)1)3)

65,55

73,40

67,95

Troll (FOB Mongstad)

66,55

74,65

69,25

Volve (FOB lastebøye)1)

62,85

71,15

65,90

Åsgard (FOB skip)1)

64,25

72,15

66,65

Normprisene for Glitne og Njord relatert til Brent rundt løftedato er satt til (NOK/fat):

 

 

 

Skipningsdato

 

Glitne (FOB skip)1)

01.07.2009


419,04

 


26.07.2009


413,72

 


19.08.2009


425,18

 

 

23.09.2009

 

374,68

 

Njord (FOB skip)1)

16.07.2009


406,74

 

 

27.08.2009

 

434,56

 

 

Omregnet etter tilhørende valutakurs (USD/fat)

 

 

 

Skipningsdato

 

Glitne (FOB skip)1)

01.07.2009


65,60

 


26.07.2009


66,60

 


19.08.2009


69,70

 

 

23.09.2009


64,40

 

Njord (FOB skip)1)

16.07.2009

 

63,65

 

 

27.08.2009

 

72,10

 

Normprisene legges til grunn for beregning av råoljeprodusentenes inntekter i skatteregnskapene. Ifølge petroleumsskatteloven skal Petroleumsprisrådet ved fastsettelse av normprisene blant annet ta hensyn til pris- og omsetningsdata fra selskapene og foreta en totalvurdering av markedssituasjonen.

1) I vurderingen av normprisene for de bøyelastede oljene er det ikke tatt hensyn til korreksjon for fraktkostnader i utvinningstillatelsene.

2) Gullfaks omfatter olje fra Gullfaks A+B, Gullfaks C og Tordis. Ved korreksjon for fraktkostnader vil disse feltene bli behandlet individuelt.

3) Statfjord omfatter også olje fra Snorre. Ved korreksjon for fraktkostnader vil disse feltene bli behandlet individuelt.

4) Normprisen for Brent i august og september satt i parentes da det ikke settes normpris for Brent disse månedene.