Cultura Bank

Norsk bank mottar Nordisk råds natur- og miljøpris i Reykjavik 3. november

Pressemelding   •   nov 01, 2010 14:12 CET

Cultura Bank tildeles Nordisk råds miljøpris for 2010, som nummer tre i Norge etter Bellona og Arne Næss. I bedømmelsen fra Nordisk råd heter det at banken på en forbilledlig måte har investert i bærekraftige prosjekter, og har hatt dette som en kjerne i arbeidet. Hele virksomheten bygger på grønne verdier, og de arbeider for et bærekraftig samfunn. Videre heter det at de fungerer som et forbilde for andre aktører innenfor kapitalforvaltning.

Prisen for 2010 tildeles et nordisk foretak, organisasjon, medium eller person som har arbeidet for direkte eller indirekte å påvirke finansmarkedet, kapitalforvaltningsindustrien, banker eller konsulenter til å arbeide langsiktig og integrere bærekraft i kapitalforvaltningen.

Av 15 kandidater gikk seks til finalen, og det var til slutt Cultura Bank som fikk prisen sammen med svenske Ekobanken og danske Merkur andelskasse. De tre andre i finalen var Storebrand, KLP og GES Investment Services. Miljøprisen på 350 000 danske kroner blir i år delt ut for sekstende gang, og temaet for prisen er grønn kapitalforvaltning.

Prisen deles ut på Nordisk råds sesjon 2010 som finner sted i Reykjavik fra tirsdag 2. november til torsdag 4. november. Prisvinnerne holder også foredrag på et symposium tirsdag den 2. november med tittelen ”Samfunnsnyttig bankvirksomhet – en vei mot et rettferdig økonomisk system”

Fakta om Cultura Bank

Cultura Bank driver sin virksomhet etter prinsippene for ‘social banking’. Det innebærer for det første at utlånsformålene vurderes etter etiske kriterier, og for det andre transparens – det vil si at innskyterne får vite hva pengene lånes ut til. Cultura Bank arbeider for at etikk og moral skal innarbeides i det økonomiske liv gjennom et nytt syn på penger, økonomi og lønnsomhet, hvor man ikke ensidig fokuserer på egennytte.

Banken finansierer blant annet prosjekter som kan forbedre økosystemene, skape renere luftmiljø, gi verdige sosiale forhold, dekke behov for omsorg og gi barn og ungdom bedre oppvekstvilkår. Spesielt kan også nevnes samarbeidet med det europeiske garantifondet (EIF), om en garantiordning for etablerere og småbedrifter. Cultura samarbeider med lignende bankinitiativer i andre land og med organisasjoner som Regnskogsfondet, WWF og Redd Barna.

Cultura Bank har en balanse på ca. 460 mill. Nok. Det er 17 medarbeidere på kontoret i Oslo. Banken har kunder over hele landet.