Nyhetstips

Norsk bidrag til løsning av de største klimaproblemene

Pressemelding   •   des 23, 2009 14:46 CET

Det norske miljøkonseptet under navneparaplyen ”Biomembran” er gjennom de siste årene blitt bredt omtalt i nasjonal og internasjonal presse hvor det har blitt diskutert hvorvidt løsningen hadde kapasitet til å kunne være et vesentlig eller mindre vesentlig bidrag i kampen mot den globale oppvarming. Produktene skulle kunne anvendes til å reflektere store andeler av den innkommende solenergi tilbake til verdensrommet og derved bidra til reell eksport av oppvarmende energi ut av jordens atmosfære og til direkte fradrag i det lokale og globale energiregnskap. Varianter av produktene skulle også kunne anvendes innenfor landbruket for å stabilisere jordskorpen og øke effekten av tilført vann og gjødsel.
Det teknologiske konseptet som omtales i denne sammenhengen har blitt vurdert av CICERO, Polarforskningsinstituttet og Bioforsk gjennom et forskningsprosjekt som startet i 2007
Rapporten fra dette arbeidet er nettopp ferdigstillet og konkluderer oppsiktsvekkende med at konseptet har tilstrekkelig kapasitet til å kunne returnere tilstrekkelige energimengder opp fra jordoverflaten og ut av atmosfærens energiregnskap til at dette kompensere for energiøkningen fra den årlige menneskeskapte drivhuseffekten forårsaket av CO2.    
Konseptet er derved dokumentert av tredjepart gjennom seriøs forskning til å ha kapasitet til å kunne påvirke jordens energinivå forårsaket av drivhusgassene inkludert vanndamp,
Som kjent har nivået for atmosfærisk CO2 steget fra 280 ppm. til dagens 385 ppm. i perioden fra målingene startet på Mauna Loa i Hawaii på slutten av femtiårene.
Når det gjelder atmosfærisk vanndamp så er mengden og volumet høyere, men det er enda ikke vitenskapelig dokumentert nøyaktig hvor stort det menneskelige bidraget til atmosfærisk vanndamp er.
Vi vet derimot at vi øyeblikkelig trenger en praktisk nødløsning for å forhindre at lufttemperaturen rundt planeten vår øker i det hele tatt og i alle tilfeller ikke med katastrofale to grader Celsius slik verdens toppolitikere nå offentlig har uttalt at vi kan tillate. En slik temperaturøkning vil akselerere vannfordampningen og CO2 frigjøringen fra planetens masse ytterligere. Kanskje blir temperaturøkningen da deretter umulig å reversere, med de konsekvenser dette måtte få for planetens levende liv. Denne uttalelsen er ubetenksom og kanskje en av de mest alvorlige fallitterklæringer som er kommet fra ansvarlige mennesker. Dersom vi tillater oss å dra frem en slik lite gjennomtenkt sovepute som dette og lar lufttemperaturen uten videre øke med 2 grader Celsius, vet vi at også jordens massetemperatur stiger samtidig. Vi vet i dag at temperaturen i jordmassen allerede stiger fortere enn i luften. En slik oppvarming av jordmassen vil øke fordampningen av vann og frigjøringen av CO2 og klimagasser fra massen til atmosfæren med en faktor som kan få fatale konsekvenser ved at drivhuseffekten derved forsterkes og at luften varmes ytterligere. Havstrømmene vil forandres, is og snø blir historisk og mikrolivet i jorden vil forandres totalt.
Produktkonseptet som kan stoppe denne utviklingen er oppfunnet og utviklet i Norge siden 2001. Det er patentsøkt og patentbeskyttet i 43 land. Det kan returnere nesten 90% av den innkommende solenergien tilbake til rommet og ut av jordens energiregnskap før strålingen får avgitt sin varme.  Det arbeides for tiden med å tilføre nye aksjonærer, effektiv ledelse og å kapitalisere opp den videre forskningen og utviklingen av konseptet for å kunne realisere de industrielle verdiene som ligger i konseptgrunnlaget.
Bilder i sammenhengen finnes på Google under Torfinn Johnsen eller Biomembran.
Torfinn Johnsen kan kontaktes pr. tlf. 99227721 eller mail  torfinn.johnsen@albedotech.com
Leder for forskningsprosjektet har vært Gunnar Myhre CICERO.