Utenriksdepartementet

Norsk FN-initiativ styrker retten til å demonstrere

Pressemelding   •   nov 22, 2011 13:54 CET

Norge har oppnådd et enstemmig FN-vedtak om å styrke beskyttelsen av menneskerettighetsforkjempere og retten til fredelige protester. - Med denne FN-resolusjonen blir kontrasten tydeligere i forhold til den maktbruk mot demonstranter vi ser i flere land. Det gir oss en sterkere sak når vi holder regjeringer ansvarlige for vold mot fredelige demonstranter, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.
 
FNs generalforsamling vedtok i dag enstemmig et norsk forslag om å styrke beskyttelsen av menneskerettighetsforkjempere verden over. Resolusjonen fremhever deres viktige rolle for fred og menneskerettigheter, og ber statene utvikle konkrete beskyttelsestiltak. Dette er det første vedtaket fra generalforsamlingen der retten til ”fredelige protester” slås fast. Begrepet ”fredelig protester” har vært møtt med betydelig motstand fra enkelte land og det er derfor et gjennombrudd at resolusjonen oppnår enstemmighet. 
 
- Med vedtaket sender FN et viktig signal om støtte til alle som kjemper mot undertrykkende regimer og menneskerettighetsovergrep verden over, sier Jonas Gahr Støre.
 
Menneskerettighetsforkjempere er enkeltmennesker og organisasjoner som kjemper mot diskriminering og for menneskerettigheter og rettferdighet verden over. Det handler om demokratiaktivister, journalister, forfattere, fagforeningsledere, advokater, forkjempere for lesbiske og homofiles rettigheter, forkjempere for religionsfrihet og religiøse minoriteters rettigheter.
 
Vedtaket i Generalforsamlingen gjenspeiler også for første gang betydningen av moderne kommunikasjonsformer som plattform for å fremme og beskytte menneskerettighetene. Vedtaket gir uttrykk for bekymring over målrettede angrep på menneskerettighetsforkjempere i dere arbeid med å rapportere og søke informasjon om menneskerettighetsbrudd.
 
Norge hadde samlet støtte fra en tverr-regional gruppe bestående av totalt 77 land.