Norsk Folkehjelp

Norsk Folkehjelp bekymret over signaler fra Sør-Sudan

Pressemelding   •   sep 16, 2014 14:44 CEST

Ifølge flere sørsudanske og internasjonale nyhetskilder er det sendt ut regjeringsordre fra den sørsudanske arbeidsministeren om at alle utenlandske arbeidere skal erstattes av sørsudanere innen 15. oktober.

–Meldingen er i høyeste grad bekymringsverdig, og dersom dette stemmer kan det få svært alvorlige konsekvenser for det sørsudanske folk, sier generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Liv Tørres.  

Beskjeden kom fra sørsudanske myndigheter i en melding som ble sirkulert i Sør-Sudan i helga. Det er fortsatt uklart om pålegget gjelder spesifikke stillinger som er listet opp i meldingen, eller utenlandske arbeidere generelt.

–Vi går ut fra at utspillet kommer på bakgrunn av stor arbeidslediget blant sørsudanerne og behov for å nasjonalisere arbeidsstyrken, sier Tørres.

–Vi er enige i at en økt nasjonalisering bør skje på sikt, men dersom de går videre med denne planen vil det ha katastrofale konsekvenser for store deler av sivilbefolkningen. Sør-Sudan har i dag fire millioner mennesker som er avhengige av nødhjelp, og landet karakteriseres av FN som den verste matvarekrisen i verden. En slik drastisk nasjonalisering av arbeidsmarkedet vil lamme nødhjelpsutleveringen i denne kritiske perioden, sier Tørres.

I tillegg har konflikten i Sør-Sudan utviklet etniske overtoner, og FN og mange andre internasjonale organisasjoner har derfor ønsket å ansette flere utlendinger for unngå anklager om skjev etnisk sammensetning, forfordeling av matutdeling og lignende.

Norsk Folkehjelp har nærmere 30 utenlandske ansatte, såkalte expats, i Sør-Sudan. De fleste av dem kommer fra nabolandene, kun 2 er nordmenn. Organisasjonen er en av de største arbeidsgiverne i landet, med rundt 800 lokalt ansatte.

–Vi er en av organisasjonene i landet som har kommet lengst når det gjelder nasjonalisering av arbeidsstyrken. Det skyldes både at vi har jobbet i landet over lang tid, og at kapasitetsbygging og opplæring av lokalt ansatte er en del av vårt program, sier Tørres.

Samtidig som vi bygger kapasitet blant sørsudanerne, vil det fortsatt være behov for utlendinger i enkelte nøkkelposisjoner hvor det er vanskelig å finne lokal kapasitet i en tid fremover.

–Vi går gjerne i dialog med sørsudanske myndigheter om økt nasjonalisering av arbeidsmarkedet, men dette må skje som en del av en langsiktig og fornuftig plan over tid, sier Tørres.

For mer informasjon, kontakt utlandssjef i Norsk Folkehjelp Kathrine Raadim, tel 911 31 844