Kronprinsparets Fond

Norsk Motor Klubb og Kjør for livet skal få flere ungdommer inn i det organiserte motorsportmiljøet

Pressemelding   •   mai 06, 2014 10:00 CEST

PRESSEMELDING FRA KJØR FOR LIVET

Organisasjonen Kjør for livet har inngått en samarbeidsavtale med Norsk Motor Klubb (NMK). Målet er å styrke rekrutteringen til norsk motorsport, og bringe flere ungdommer inn i NMKs lokale avdelinger og aktiviteter – samt ivareta det gode arbeidet Kjør for livet gjør for å skape varige, gode aktiviteter og relasjoner for ungdommene. 

- NMK ser Kjør for livet-tilbudet som et godt springbrett inn i motormiljøet for de ungdommene som i dag ikke tar del i de tilbud som allerede eksisterer.  Vi ønsker som organisasjon å vise et godt samfunnsansvar og bistå slik at flere uorganiserte ungdommer får være med i organiserte aktiviteter, sier generalsektretær i NMK, Heidi Engedal.


Sosialt nettverk og tilhørighet

Kjør for livet jobber lokalt i flere kommuner. Et samarbeid med en lokal motorklubb kan være avgjørende for at organisasjonen skal kunne arrangere gode aktiviteter for ungdommene som deltar i programmet. Samarbeidet skal gjelde både ungdommene som har plass i det tilpassede klubbtilbudet og de ungdommene som deltar i de åpne ”Team10”-tilbudene som er under etablering flere steder.

- Vi samarbeider i flere av våre aktive kommuner allerede, blant annet i Orkla, Trysil og Melhus. Vi ønsker å være en pådriver til at våre ungdommer er presentert for og integrert i lokale pågående motorsportaktiviteter den dagen de er ferdige hos oss i Kjør for livet. Vi vet at sosialt nettverk og tilhørighet er svært viktig for mange av våre ungdommer, sier gründer i Kjør for livet Knut Ove Børseth.


Rammeavtalen hindrer ikke Kjør for livet i å melde inn ungdommer i andre motororganisasjoner, og det er frivillig for Norsk Motor Klubb sine klubber å samarbeide med Kjør for livet.


Om NMK

Norsk Motor Klubb (NMK) er en landsomfattende motorsportorganisasjonen stiftet i Oslo som Norsk Motorcyckle-Club 28.juli 1916. Klubben har rundt 12.500 medlemmer fordelt på ca 102 lokale klubber rundt om i landet. Nær 60 % av de lisensierte utøverne i Norge er dermed medlem av NMK. Les mer på www.nmk.no.

Om KJØR FOR LIVET:

KJØR FOR LIVET er en organisasjon med ideelle vedtekter som etablerer et tilpasset og opplevelsesbaserte tilbud rundt omkring i landet. Dette gjøres i tett samarbeid med de lokale kommunene, og organisasjonen har støtte fra bl.a Samferdsels- og Justisdepartementet, AV-direktoratet, FERD Se og Kronprinsparets fond. Les mer på www.kjorforlivet.no.


For ytterligere informasjon:

Norsk Motor Klubb: Generalsekretær Heidi Engedal, tlf: 950 01 092, e-post: heidi@nmk.no

KJØR FOR LIVET: Gründer og lagkaptein Knut Ove Børseth, tlf: 48 10 1000, e-post: knutove@kjorforlivet.no


Kronprinsparets Fond samarbeider tett med sosiale entreprenører som gjør en forskjell for ungdom. De siste årene har Fondet samarbeidet med Pøbelprosjektet, Kjør for livet, Gatekunstakademiet og Arbeidsinstituttet i Buskerud. Kort fortalt handler det om å bringe ungdom tilbake til utdanning og arbeid, samt gi dem alternative mestringsarenaer.

I april 2014 la DNV GL, tidligere Det Norske Veritas, frem en samfunnsnytteanalyse, som viser at prosjektene i Kronprinsparets Fond sparer samfunnet for 2,7 milliarder kroner.

Kronprinsparets Fond ønsker å sette søkelys på ungdomstiden og fange opp unge mennesker som av ulike årsaker risikerer å falle utenfor. Noen mangler sosial kontakt og trygge voksenpersoner. Andre mangler motivasjon og dropper ut av skolen, eller blir av andre årsaker stående på siden av fellesskapet. I ungdomstiden handler ikke tilhørighet nødvendigvis om lengsel etter noen å være sammen med, men om å føle seg som en del av noe.