Statens forurensningstilsyn

Norsk og russisk PCB-overvåking på Svalbard kan samkjøres

Pressemelding   •   des 10, 2009 11:38 CET

Akvaplan-niva og NGU har på oppdrag fra Statens forurensningstilsyn (SFT) sammenlignet norske og russiske metoder for kartlegging og overvåking av miljøgifter i jord og sediment i bosettinger på Svalbard. Resultatene viser at metodene er sammenlignbare og at det er mulig å utveksle resultater.

Ulike norske og russiske institusjoner har de senere år gjennomført kartlegging og overvåking av miljøgifter i jord og sediment fra/utenfor russiske bosettinger på Svalbard. Det har tidligere ikke vært noen samkjøring av overvåkingen og myndighetene ønsker å samkjøre overvåkingen og sammenligne resultater.

Norske og russiske prøver sammenlignet

For å gjennomføre en slik sammenligning tok norske NGU og Akvaplan-niva og russiske Typhoon prøver av jord og sediment fra Barentsburg høsten 2008. Sedimentprøvene ble tatt på samme måte av begge institusjonene, mens ulike segmenter ble prøvetatt av jord. Prøver fra de samme stasjonene ble analysert for PCB 7. En sammenligning av analyseresultatene viser at variasjonen ligger innenfor det som forventes.

Mulig å samkjøre

En fremtidig samkjøring av kartlegging og overvåking i russiske bosettinger på Svalbard, og utveksling av resultater vil være fordelaktig.