FN-sambandet

Norsk professor gjenvalgt til FNs barnekomité.

Pressemelding   •   jun 30, 2014 15:09 CEST

Kirsten Sandberg har blitt gjenvalgt for en ny fireårsperiode i FNs barnekomité  

Kirsten Sandberg er professor ved Institutt for offentlig rett ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Hun har sittet i komiteen siden 2011 og har ledet den siden ifjor.

FNs barnekomité består av 18 uavhengige menneskerettighetseksperter som overvåker statenes forpliktelser ovenfor Barnekonvensjonen.  Barnekonvensjonen sørger for at verden anerkjenner at barn har krav på spesiell beskyttelse og har egne rettigheter.

- FN-sambandet gratulerer Kirsten Sandberg med gjenvalget. Hun er en autoritet på barns rettigheter og vi ønsker henne lykke til videre i det viktige arbeidet FNs barnekomité gjør, sier generalsekretær Kari Solholm.

Nesten alle verdens stater har ratifisert Barnekonvensjonen, med unntak av USA og Somalia. Statene som har tilsluttet seg konvensjonen har en plikt til å sørge for at den følges i deres eget land og må rapportere til barnekomiteen hvert femte år.

- Norge skal ikke rapportere til FNs barnekomité før i 2016, men vi håper allikevel at gjenvalget av Kirsten Sandberg inspirerer til rask ratifisering av tilleggsprotokollen til Barnekonvensjonen slik at også norske barn får rett til å klage sin sak inn til Barnekomiteen, avslutter Solholm. 

Les mer: 

Hvilke rettigheter har barn? 

FNs barnekomite sine kommentarer til Norge 

Aktuelt: Norge fortsatt uten klagerett for barn


FN-sambandet er informasjonskontoret om FN. Vi jobber med å spre informasjon om FN og FN-relaterte spørsmål i Norge.