Mattilsynet gammel

Norsk-russisk arbeidsgruppemøte om sjømateksport

Pressemelding   •   nov 24, 2011 10:24 CET

Representanter fra Mattilsynet og den russiske veterinærtjenesten hadde møte i Moskva 14. november. – Det var et greit møte der vi fikk god anledning til å komme med våre innspill og spørsmål, sier Ole Fjetland, assisterende tilsynsdirektør og leder av den norske delegasjonen i arbeidsgruppen. I etterkant av møtet har den russiske veterinærtjenesten gitt beskjed om at de har opphevet midlertidige begrensninger for fire norske laksevirksomheter.

Den norske siden hadde spesiell oppmerksomhet mot arbeid med eksportattester for å sikre problemfri flyt av varer mellom Norge og tollunionen.

Den russiske delegasjonen påpekte blant annet at antall notifikasjoner (melding om brudd på regler eller lignende) ikke har gått ned. De forventer tett oppfølging av alle avvik som de russiske myndighetene har rapportert om, og etterlyser konkrete forbedringstiltak fra norsk side. De påpeker også at utstedelsen av sunnhetsattest for produkter i for stor grad foretas uten at varene blir kontrollert av Mattilsynets inspektører.

Utbedrer utstedelsen av sunnhetsattester
Fjetland understreker at det er viktig å ha disse møtene blant annet for å avklare hverandres forventninger og krav.

I prosessen etter møtet arbeider Mattilsynet blant annet med å konkretisere tiltak som kan møte forventingene fra russisk side så godt som mulig.

Neste møte i denne arbeidsgruppen er planlagt tidlig neste år.

Gjenåpner eksport for fire norske laksevirksomheter
I etterkant av møtet har den russiske veterinærtjenesten gitt beskjed om at de har opphevet midlertidige begrensninger for fire norske laksevirksomheter hvor avvikene er blitt eliminert. Se lenke til nettsak om dette i høyre spalte.

Kontaktperson i Mattilsynet
Ole Fjetland, assisterende tilsynsdirektør
Tlf. 414 30 709