Statens forurensningstilsyn

Norsk-russisk miljørapport for Barentshavet

Pressemelding   •   des 09, 2009 11:42 CET

En bredt sammensatt gruppe av norske og russiske eksperter har vurdert miljøtilstanden i Barentshavet. SFT har ledet en av arbeidsgruppene.


Nye sjeldne arter i Barentshavet: De to fiskeartene Trachipterus arcticus (sølvkveite) (t.v.) og Pleuronectes glacialis (flyndrefisk) har ikke vært fanget i tidligere undersøkelser i Barentshavet.

Bekymret for utviklingen

I følge rapporten fra gruppen av norske og russiske eksperter er miljøtilstanden i Barentshavet i store trekk tilfredsstillende. De er likevel bekymret for effekter av klimaendringer, pågående spredning av fremmede arter, skader på grunn av tråling og fremdeles lavt nivå på noen kommersielle fiskebestander på grunn av tidligere intensivt fiske.

Det ventes betydelig økning i petroleumsvirksomhet og skipstrafikk.

Omfatter hele økosystemet

Rapporten ble lagt fram på det 15. møtet i den norsk-russiske miljøvernkommisjon 8. desember. Den tar for seg alle deler av økosystemet, inkludert klima og menneskelig påvirkning. Over 130 eksperter fra 20 norske og ni russiske institusjoner har deltatt i utredningen.

Fra norsk side har Norsk Polarinstitutt og Havforskningsinstituttet ledet arbeidet. Statens forurensningstilsyn (SFT) har ledet arbeidsgruppen som har utarbeidet grunnlaget om forurensning i rapporten, og bidratt inn i de øvrige delene av rapporten.

Spørsmål kan rettes til SFT: