Kelly Services

Norske arbeidstakere gjør seg selv til merkevarer

Pressemelding   •   nov 17, 2010 13:47 CET

Oslo, 17. november 2010 - En tydelig trend viser at stadig flere nordmenn utvikler sin egen personlige «merkevare» for å ta et større grep om egen karriere. I tillegg tas det bevisste valg for å skille seg ut på et arbeidsmarked i stadig endring. Det viser en undersøkelse fra bemanningsselskapet Kelly Services ®.

Funnene kommer frem i arbeidsmarkedsundersøkelsen Kelly Global Workforce Index (KGWI), som har ca 134 000 respondenter i 29 land, inkludert nesten 2 400 i Norge.

Personlig markedsføring, eller branding, har blitt et viktig moment på den moderne arbeidsplassen. I undersøkelsen identifiserte respondentene de elementene de anså som viktigst for å utvikle seg selv som en merkevare med tanke på nåværende og fremtidige muligheter i arbeidslivet: Muntlig kommunikasjon kom høyest (51 prosent), fulgt av CV-innhold (47 prosent), skriftlig kommunikasjon (42 prosent), tekniske kunnskaper (40 prosent), personlig fremtoning (41 prosent) og bruk av sosiale medier (27 prosent).

- 25 år og gullklokke er ikke lenger en realitet eller et ønske for de fleste. Dagens arbeidstakere har høye ambisjoner, noe som ofte innebærer hyppig endring av arbeidssituasjon. Sentralt i dette, er spørsmålet om hvordan man skal fremme seg selv og skille seg ut, sier administrerende direktør i Kelly Services, Carl-Fredrik Bjor. - Det er også en høy grad av bevissthet omkring endringstakten i arbeidslivet, og om evnen til å håndtere de endringene som kommer, sier han.

Vil bruke egne penger på kompetanseheving

Undersøkelsen viser videre at hele 40 prosent av respondentene er forberedt på å bruke egne penger på oppgradering av egne ferdigheter. De venter med andre ord ikke på at arbeidsgiver skal bidra til dette. Mer enn to tredjedeler tror de vil endre karriereretning og evt omskolere seg i fremtiden.

Blant bransjene hvor de ansatte er mest villige til å bruke sine egne penger for videreutvikling, finner vi undervisning, ingeniørvirksomhet, produksjon og informasjonsteknologi.

- Resultatene fra undersøkelsen viser at tiden for «en jobb for livet», er over. Dagens generasjoner vil ha flere karrierer, og sannsynligvis også måtteta større personlig ansvar for å forvalte sine karrierer og utvikle nye ferdigheter, konkluderer Bjor.

Resultater fra undersøkelsen i Norge viser:

45 prosent av gruppen baby boomers er forberedt på å bruke sine egne penger på etterutdanning og oppgradering av sine ferdigheter. For generasjon X er tilsvarende tall 43 prosent og for generasjon Y, 37 prosent. 55 prosent av baby boomers mener verbale kommunikasjonsferdigheter er blant de viktigste elementene i personlig merkevarebygging sammenlignet med generasjon X (54 prosent) og generasjon Y (49 prosent).

40 prosent av generasjon Y er «veldig optimistiske» på egen evne til å holde tritt med teknologiske og andre endringer i arbeidslivet. Det er høyere andel enn for generasjon X (37 prosent) og baby boomers (34 prosent). 67 prosent av de spurte forventer å endre sin karriere i fremtiden, og generasjon X (69 prosent) mener det er mer sannsynlig enn generasjon Y (68 prosent) og baby boomers (59 prosent).

16 prosent av respondentene beskriver seg selv som «svært aktive» i bruken av sosiale medier for personlig markedsføring, mens ytterligere 37 prosent sier de er «noe aktive». 49 prosent mener at arbeidsgiver har en nøytral tilnærming til fremtidige kvalifikasjoner og opplæringsbehov for ansatte i bedriften.

For mer informasjon om undersøkelsens resultater samt nøkkelfunn, se Kelly Global Workforce Index.


Vedlegg til meldingen

Høyoppløselig bilde av Carl-Fredrik Bjor, samt tabeller fra undersøkelsen.

For mer informasjon, vennligst kontakt Kelly Services Norge, ved


Administrerende direktør, Carl-Fredrik Bjor, på telefon 23 23 86 00, mobil 950 98 720, eller e- post carl-fredrik.bjor@kellyservices.no

Eller Direktør, HR & Service, Turid Momyr, på telefon 23 23 86 00, mobil 90 17 87 10, eller e-post

turid.momyr@kellyservices.no.

Eventuelt, for videreformidling av kontakt:

Paal Espen Hambre, Arctic Public Relations AS, telefon 21 55 42 00, mobil 414 01 414, e-post

paal@arcticpr.no

Om Kelly Global Workforce Index

Kelly Global Workforce Index er en årlig, verdensomspennende undersøkelse blant arbeidstakere som avslører meningene rundt jobb og arbeidsliv sett fra et generasjonsperspektiv. Omkring 134.000 arbeidstakere fra Nord-Amerika, Europa og Asia- Stillehavet har svart på undersøkelsen, der resultatene blir publisert kvartalsvis. I 2009 ble Kelly Services tildelt MarCom Gold Award for Kelly Global Workforce Index i kategorien for Research / Study.

Om Kelly Services

Kelly Services Inc. (NASDAQ: KELYA, KELYB) er en ledende bemanningsleverandør som tilbyr et omfattende spekter av outsourcing- og konsulenttjenester, samt rekrutterings- og bemanningsløsninger som inkluderer både midlertidig arbeidskraft og fulltidsansatte. Kelly Services sysselsetter 480.000 personer hvert år, og omsatte i 2009 for US $ 4.3 milliarder. For mer informasjon, vennligst besøk www.kellyservices.no eller www.kellyservices.com.