FN-sambandet

Norske barn får ikke klage til FN

Pressemelding   •   jan 15, 2014 13:09 CET

Norske barn blir stående utenfor når FNs nye klageordning for barn trer i kraft i april i år. På tross av at et samlet Storting ønsker at regjeringen skal ratifisere tilleggsprotokollen til Barnekonvensjonen har Norge enda ikke gjort det.

Costa Rica ble mandag det tiende landet som ratifiserte tilleggsprotokollen i Barnekonvensjonen. Og nettopp ti land måtte til for at en ny individuell rett for barn til å levere inn klager til FN skal tre i kraft fra april 2014. Norge har enda ikke ratifisert tilleggsprotokollen, og norske barn får dermed heller ikke rett til å klage. 

-  Det er bred politisk enighet om at norske barn skal ha mulighet til å bringe klager inn for FNs barnekomité. Stortinget vedtok rett før sommerferien enstemmig at regjeringen skulle ratifisere tilleggsprotokollen. Det er vanskelig å forstå hvorfor dette ikke har skjedd, sier Kari Solholm, generalsekretær i FN-sambandet.

-  Om regjeringen ikke ratifiserer tilleggsprotokollen innen april må det forstås som at de faktisk ikke ønsker å gi barn rett til å få prøvd sine rettigheter i FN, sier Solholm.

Tilleggsprotokollen gir barn som har prøvd ut sin sak i det nasjonale rettssystemet muligheten til å klage til FNs barnekomité. Komiteen består av 18 uavhengige menneskerettighetseksperter, og har som oppgave å se til at Barnekonvensjonen blir implementert i landene som har ratifisert den. Barnekomiteen ledes av norske Kirsten Sandberg.

-  Ratifisering av tilleggsprotokollen gir barn de samme mulighetene som voksne til å klage inn menneskerettighetsbrudd til FN, sier Kari Solholm.

-  Klageordningen er viktigst for de gruppene av barn som oftest blir utsatt for menneskerettighetsbrudd, som barn med funksjonshemninger, minoriteter og urfolk. Det er merkelig at den norske regjeringen ikke gjør alt de kan for å sikre at disse barnas rettigheter blir oppfylt, sier Kari Solholm. FN-sambandet er informasjonskontoret om FN. Vi jobber med å spre informasjon om FN og FN-relaterte spørsmål i Norge.