Utenriksdepartementet

Norske bedrifter inviteres til grønt samarbeid i Estland

Pressemelding   •   jun 08, 2011 14:11 CEST

Estland og Norge skal samarbeide om grønn innovasjon. Gjennom EØS-midlene opprettes det et eget program på nesten 50 millioner kroner.

– Norsk næringsliv er sterkt til stede i Estland som landets fjerde største investor. Derfor har vi prioritert å få på plass en egen satsing på grønn innovasjon, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Sammen med Estlands utenriksminister Urmas Paet undertegnet han i Oslo i dag avtalen om fordelingen av EØS-midler til Estland fram til 2014. Bidraget er på nærmere 360 millioner kroner (44,9 millioner euro).

– Vi har svært gode resultater å vise til fra den forrige programperioden. EØS-midlene er mottatt med entusiasme og har skapt stor aktivitet også blant norske samarbeidspartnere. Samtidig er den politiske dialogen og samarbeidet mellom Norge og Estland blitt tettere, sier Støre.

EØS-midlene skal bidra til å redusere sosiale og økonomiske forskjeller i Europa. Pengene er et solidarisk bidrag fra Norge, Island og Liechtenstein. Norges andel er på over 95 prosent.

For programperioden 2009-2014 skal pengene til Estland fordeles på en rekke sektorer. Det settes av nærmere 50 millioner kroner til utvikling av grønt næringsliv og entreprenørskap i samarbeid med norsk næringsliv. Helse er et annet viktig område. Her vil barn og ungdom, forebygging av smittsomme sykdommer og generell folkehelse stå i fokus.

Andre prioriterte saker er barnevern, forvaltning av sjø- og ferskvannsressurser, kulturarv, forskning og utdanning. Innen alle disse områdene er det norske programpartnere.

Mer informasjon om EØS-midlene finnes på Europaportalen og nettsidene til EØS-finansieringsmekanismene.