Jussystemer

Norske bedrifter uten kontroll på sensitive data

Pressemelding   •   des 15, 2009 09:37 CET

De fleste norske bedrifter slurver med å beskytte sensitiv informasjon eller personopplysninger på data. Det viser en fersk undersøkelse Perduco har gjort for Jussystemer.
Halvparten av næringslivslederne kjenner ikke til lovene de er pålagt å følge i forbindelse med håndtering av personopplysninger. Norske bedrifter ligger dermed vid åpne for alle som ønsker å hente sensitiv informasjon eller personopplysninger.

Vedlagt:
- Funn fra undersøkelsen
- Hva bør daglig leder gjøre for å sikre et minimum av sikkerhet

- Hva bør ansatte vite om informasjonshåndtering og sikkerhet

Hele undersøkelsen finner du her:
Noen hovedfunn fra undersøkelsen:
Perducos næringslivspanel, 1259 næringslivsledere fra hele landet. Undersøkelsen ble tatt opp i slutten av november.

• To tredeler sender e-post ukryptert
• 40 prosent av norske bedrifter har ikke regler for håndtering av sensitiv bedriftinformasjon
• Kun 4 prosent i industrinæringen sender kryptert e-post
• Kun halvparten av de spurte kjenner de juridiske og rettslige konsekvensene av av brudd på personopplysningsloven med forskrift
• 14 prosent sier de har mottatt feilsendte e-poster med sensitiv informasjon og/eller personalopplysninger, 4 prosent sier de har sendt slik e-post selv

- Hvis du sender en epost utenfor brannmuren der du jobber, vil den på sin ferd mot mottageren foreta flere stopp i det åpne internettrommet på servere rundt i verden. Her kan mailen din leses, informasjon sorteres og lagres. Om og når det eventuelt brukes vet du ikke, sier Audun Høisæther, sikkerhetsekspert hos Jussystemer AS.

Lett å få tak sensitiv bedriftsinformasjon
Sensitiv bedriftsinformasjon blir stadig lettere å få tak i. Næringslivsledere, finansfolk og kommunikatører sender åpne e-poster, går rundt med usikrede PCer i sekker og vesker, legger igjen usikrede datamaskiner på flyplasser og i taxier og legger igjen usikrede minnepinner med viktig informasjon overalt. Dette er meget betenkelig, da det ofte handler om børssensitiv informasjon, strategier, nye produkter eller personopplysninger.

Sist uke måtte lederen i et britisk institutt for klimaforskning gå av etter en internasjonal skandale: Uvedkommende fikk tak i flere tusen e-mail mellom fremtredende forskere på feltet. Dette viser at e-poster og viktig informasjon er tilgjengelig hele tiden. Norske næringslivsledere ser ifølge undersøkelsen likevel ikke ut til å bekymre seg.

For ytterligere informasjon eller kommentarer, kontakt Audun Høisæther, datasikkerhetsekspert hos Jussystemer, på mobil 900 72 229.

Hva bør daglig leder gjøre for å sikre et minimum av sikkerhet

Sikkerhetsråd fra Audun Høisæther i Jussystemer

For å sikre et minimum av sikkerhet ville jeg som daglig leder ha gjort følgende:

1. Kartlegging
Jeg ville ha gjennomført en kartlegging over hvilken informasjon vi enten hentet inn, behandlet og lagret. Jeg ville ha sett både på personopplysninger og kritisk/sensitiv bedriftsinformasjon.

2. Lovpålagte krav
Jeg ville på grunnlag av kartleggingen ha avklart om mitt firma var underlagt for eksempel Personopplysningsloven m/forskrift. I så fall ville styret være eksponert, og det er min plikt som daglig leder å sikre at selskapet driver i henhold til norsk lov.

3. Hvordan lagrer og distribuerer vi informasjon

Dette ville jeg ha sett i forhold til:
a. Server
b. Filer/mapper
c. E-post
d. USB
e. CD
f. Mobil
g. Bærbart utstyr
h. Kopiering/scanning

4. Eksponering
Jeg ville ha sett på kritiske punkter for eksponering for uautorisert innsyn, dvs hvem kan potensielt få tilgang til våre data:
a. Hvordan håndterer vi elementene nevnt i pkt. 3
b. Har alle på IT tilgang til all informasjon som lagres

c. Hvilke ansatte har tilgang ellers

d. Kan utenforstående få tilgang

5. Fjerning av data
Jeg ville hatt klare retningslinjer for hvor lenge data lagres og hvordan data slettes/fjernes, herunder også hvordan vi behandler gammelt utstyr ved kjøp av nytt. Nevnes her kan PC (både stasjonært og mobilt), kopieringsmaskiner, mobiler og alt utstyr som lagrer informasjon.

6. Opplæring av ansatte
Uten at ansatte er med på laget har man svakt sikkerhetsnivå.

Hva bør ansatte vite om informasjonshåndtering og sikkerhet:

1. Retningslinjer/policy for informasjonshåndtering
Lage overordnede retningslinjer/policy for behandling av informasjon, både personopplysning og kritisk/sensistiv bedriftsinformasjon. Dette ville jeg hatt styrebeslutning på.
2. Instrukser/rutiner for å understøtte pkt 1 over
Instruks for bruk av internett, e-post, USB, CD osv
3. Etiske retningslinjer
Jeg ville hatt etiske retningslinjer som omfatter behandling av informasjon, herunder hvilke regler som gjelder for taushet og konfidensialitet.
4. Opplæring
Dette er kritisk. Jeg ville hatt skikkelig innføring/opplæring i følgende:
a. kritiske paragrafer i Personopplysningsloven og forskriften
b. bedriftens retningslinjer, policy og instrukser
c. rutiner for informasjonshåndtering i videste forstand
d. gjennomgang av bedriftens kritiske punkter, hva angår fare for å bli eksponert for uautorisert innsyn

Endelig så ville informasjonssikkerhet stått på agendaen i alle internmøter. Temaet må være varmt hele tiden.
(Audun Høisæther)
Audun Høisæther
Email: Audun@jussys.no
Tel: +47 900 72 229
Jussystemer
Norges ledende leverandør av spesialistkompetanse og innovative løsninger til advokater, forsikringsselskaper, myndigheter, regnskapsførere, revisorer og meglere. Foruten administrasjonsprogram for advokater og jurister, dataverktøy for beregning av personskadeerstatning for forsikringsselskaper tilbyr Jussystemer også sikkerhetsløsninger samt tjenester som risikovurdering og internkontroll.

Jussystemer er generalagent for Cryptzone i Norge.

www.jussystemer.no

Om Cryptzone:
Cryptzone är en marknadsledare inom området för förebyggande av informationsläckage. Cryptzone krypterar både stationär- såväl som information i rörelse genom den modulbaserade plattformen Simple Encryption Platform (SEP). Företagets mål är att erbjuda användarvänliga säkerhetslösningar för att på så sätt öka den övergripande informationssäkerheten och minimera risken för informationsläckage. Cryptzone säkrar Email, filer, foldrar, hårddiskar, USB-minnen och mobila enheter utan att användaren behöver ändra sitt sätt att arbeta, samtidigt som IT- avdelningarna har full kontroll över användarnas rättigheter. Företaget har kontor i Sverige, USA och Tyskland. Mer information om företaget och dess utbud av krypteringslösningar finns på www.cryptzone.se.

Cryptzones aktie är listad på First North, Stockholm. First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX. Bolagets Certified Adviser är Thenberg & Kinde Fondkommission AB, 031-745 50 00.