Deloitte AS

Norske CFOer optimistiske om fremtidsutsiktene

Pressemelding   •   apr 11, 2013 08:52 CEST

Deloitte har nylig gjennomført en undersøkelse blant økonomidirektørene (CFOene) i Norges 500 største selskaper for å måle utviklingen av CFO-enes oppfatning om blant annet risiko, finansiering av virksomheten og for å fastsette viktige indikatorer for den generelle økonomiske utviklingen. Undersøkelsen for første kvartal 2013 viser at det er en klar overvekt av optimisme blant CFO-ene.

Hovedfunn fra undersøkelsen:

  • En overvekt av CFO-ene er optimistiske med hensyn til framtidsutsiktene. Nettoandelen av CFO-ene som er mer optimistiske nå enn for 6 måneder siden er 36 %, sammenlignet med 10 % i 3. kvartal 2012. Størst fremgang i andelen optimisme er det innenfor bransjene "produksjon/industri" og "olje og energi", mens "detaljhandel/engros" har mest tilbakegang.
  • CFO-ene innen "olje og energi" har en klar målsetning om å øke gearingen de neste 12 månedene, mens innen "bank/finans/forsikring" fortsetter tilpasningene til nye og strengere reguleringer nasjonalt og internasjonalt slik at disse forventer redusert gearing.
  • I 2012 var det et rekordsterkt obligasjonsmarked. Nyutstedelse så langt i år, samt resultatene fra årets første CFO-undersøkelse, indikerer at trenden vil fortsette i 2013. Nettoandelen av CFO-ene som oppfatter banklån som tilgjengelig og attraktivt er på henholdsvis 18 % og 54 %. Tilsvarende tall for obligasjonslån for tilgjengelighet og attraktivitet er på henholdsvis 55 % og 49 %.
  • En klar overvekt av CFO-ene forventer økt M&A- og private equity aktivitet de neste 12 månedene.

Mer informasjon

Undersøkelsen er utført i månedsskiftet februar/mars 2013 og er sendt til CFO-ene i Norges 500 største virksomheter, hvorav 100 har avgitt svar. Hensikten med undersøkelsen er å måle utviklingen av CFO-enes oppfatning om bl.a. risiko, finansiering av virksomheten, samt fastsette viktige indikatorer for den generelle økonomiske utviklingen. Undersøkelsen gjennomføres hvert halvår og rapporten for 1. kvartal 2013 er den femte i rekken. 

Deloitte yter tjenester innen revisjonsvirksomhet, konsulentvirksomhet, advokattjenester samt Corporate Finance og transaksjonsrådgivning. Vi arbeider for en rekke internasjonale selskaper og norske virksomheter innen privat og offentlig sektor. Deloitte kombinerer verdensledende innsikt med et unikt arbeidsmiljø og en kultur som sammen med våre kunder alltid søker å finne og utvikle de beste løsningene på forretningskritiske problemstillinger. Deloitte har 1200 ansatte ved 20 kontorer i Norge. Deloitte i Norge er en del av Deloitte Touche Thomatsu Limited (DTTL), verdens største leverandør av revisjons- og rådgivningstjenester med mer enn 200.000 ansatte i 150 land.