EDB Business Partner ASA

Norske kvinner tar kontrollen i nettbankene

Pressemelding   •   feb 12, 2010 09:34 CET

(Oslo 12. februar 2010) Andelen norske kvinner som bruker nettbank øker kraftig. For få år siden var kun hver fjerde nettbankbruker kvinne, mens andelen i dag er nærmere halvparten. Unge kvinner bruker nå nettbanken mer enn unge menn. Det kommer frem i EDB Business Partners årssatstistikk som viser utviklingen i bruk av betalingskanaler og bruksmønster hos bankkundene.

"Dette er tydelige tegn på at norske kvinner de siste årene har blitt mer økonomisk bevisste og at kjønnsrollemønstrene knyttet til hvem som har kontroll over privatøkonomien og  familieøkonomien er i sterk endring. Fortsetter denne utviklingen vil kvinnene i løpet av kort tid overta som den dominerende nettbankbrukeren i Norge", sier Håkon Kvarme, leder for bankkanaler i EDB.

Endringer i brukermønster gjennom ti år
Tradisjonelt har menn vært helt dominerende som brukere av nettbank. I 2000 var 75 prosent av alle brukere menn.  I løpet av forrige tiår skjedde det imidlertid en kraftig dreining i kjønnsfordeling og aldersfordeling hos brukerne. Ved utgangen av 2009 var 44 prosent av alle nettbankbrukere kvinner. Det er nå flere unge kvinner i aldersgruppen frem til 22 år enn menn i samme alder som bruker nettbank. I samme periode har brukerne også blitt stadig eldre, fra 30 år i 2000 til 42 år ved utgangen av 2009.

Hele Norge på netttbank
Antall nettbankavtaler passerte 4,7 millioner i 2009. Dette tilsvarer en økning på 6,1 prosent fra 2008. Så godt som hele den norske befolkning benytter dermed nettbank. I samme periode steg antall regninger som betales i nettbankene med 4,9 prosent.

Mandager er den dagen i uken der nettbanken i gjennomsnitt brukes mest - og
periodene mellom klokken 10-11 og 21-22 de tidspunktene i døgnet der trafikken
er størst. Onsdag 24. juni 2009 var den enkeltstående dagen i fjor der
nettbanken ble brukt mest.

Vi tar ut mindre kontanter
Antall uttak i minibank synker. Det ble i 2009 gjort i overkant av 98 millioner
uttak, noe som tilsvarer 20 uttak per nordmann. Dette er en nedgang på over to
prosent fra 2008.  Det gjennomsnittlige uttaksbeløpet fortsetter derimot å øke.
Det ble i 2009 i snitt tatt ut 1239 kroner per minibankuttak. Til sammenligning
var dette tallet 1081 kroner i 2003. Fredag ettermiddag er det tidspunktet i
uken flest nordmenn finner frem kortene sine for å ta ut penger. Fredag 11.
desember ble det betalt ut 524 millioner kroner fra norske minibanker, og dette
er den enkeltstående dagen med flest uttak i 2009.

Mobile bankbrukere
Stadig flere nordmenn tar også i bruk mobile banktjenester, som mobilbank og
SMS-tjenester, i tillegg til nettbanken. Mens nettbankbruken er høyest på
formiddagen og kveldene spres bruken av mobile banktjenester over hele døgnet.
Bruken av nettbank er høyest på mandag mellom klokken ti og elleve, mens torsdag
mellom klokken 16 og 17 er den timen der mobilbankbrukerne er mest aktive.

Om EDBs årsstatistikk
EDB har driftsansvar for store deler av nettbank- og minibanktrafikken i Norge.
EDB håndterer også en rekke andre bankapplikasjoner. Tallene i EDBs statistikk
viser bevegelser som er registrert i selskapets systemer, og disse utgjør en
stor del av det samlede antall transaksjoner som årlig gjennomføres i Norge.
Anslagene i statistikken indikerer den totale utviklingen i Norge og baseres på
EDBs markedsandeler og en forutsetning av at det resterende markedet følger
samme utvikling som transaksjonene EDB registrerer i sine systemer.

Du finner ytterligere informasjon og flere fakta fra EDBs årsstatistikk
http://påwww.edb.com">påwww.edb.comhttp://<http://www.edb.com/>"><http://www.edb.com/>

For nærmere informasjon:
Håkon Kvarme, leder for bankkanaler, EDB, tel: +47 952 99 413
Torgeir Kristiansen, informasjonssjef EDB, tel: +47 901 27 909

Om EDB
EDB Business Partner er en av de ledende leverandørene av IT-tjenester i Norden
med nærmere 6 000 ansatte og en årlig omsetning på om lag NOK 7,5 milliarder i
2009. Selskapet kan vise til nærmere 50 års suksessfull historie i å levere
virksomhetskritiske løsninger til både private og offentlige virksomheter. EDB
skal være en sterk og nær partner som med dyp bransjekunnskap og internasjonal
slagkraft hjelper sine kunder å ta ut det fulle potensialet i IT.


EDB Business Partner er notert på Oslo Børs under symbolet: EDBASA. Se
http://www.edb.com">www.edb.comhttp://<http://www.edb.com/> for"><http://www.edb.com/> fornærmere informasjon.[HUG#1383803]

Source: Millistream / Hug