Lions Club Norge

Norske lions har bidratt med over 1,5 millioner kroner til Haiti

Pressemelding   •   feb 16, 2010 15:34 CET

Innbetalinger strømmer inn. Nå legges langsiktige planer for gjenoppbygging.
Lions i Norge har et katastrofefond som dagen etter jordskjelvet 12. januar bevilget 500.000 kroner til øyeblikkelig hjelp. 

Ekstrabevilgningene de siste ukene kommer fra lionsklubber og privatpersoner over hele landet, og så langt er det kommet inn ca 1. million kroner. Lions i Norge har i dag 490 klubber og ca 12.200 frivillige medlemmer.
Lions over hele verden mobiliserer nå til aksjonen ”Lions hope for Haiti”. Hittil er det kommet inn 2 millioner USD. De innsamlede midlene koordineres av Lions Clubs International Foundation (LCIF) som 13. januar bevilget et katastrofebidrag på 50.000 USD for å hjelpe befolkningen på Haiti. Den første konteineren med vann, mat og medisinsk utstyr ankom Haiti 22. januar og ble distribuert til sykehus og barnehjem. Lions på Haiti har, sammen med et team fra LCIF, sørget for å etablere tre teltleire for bostedsløse og hjelpearbeidere i bydelene Delmas, Blanchard og Carrefour-Feuille i hovedstaden Port-au-Prince. Lions prioriterer nå nødhjelpsarbeidet inn mot disse teltbyene. Hver teltby kan innkvartere 300 familier eller 1,200 mennesker.  Teltene er et bidrag fra svenske lions.
Den andre konteineren med nødhjelp er sendt fra den dominikanske republikk, organisert av frivillige dominikanske Lions. Denne nødhjelpen har gått til beboerne i teltbyene.
Det er fortsatt et enormt behov for hjelp til Haiti. LCIF er, sammen med Lions på Haiti, i gang med planleggingen av langsiktige tiltak for gjenoppbygging. LCIF hjelper fremdeles Sør-Asia med gjenoppbygging etter tsunami-katastrofen, landene rundt Mexico-gulfen etter Katarina-orkanen og i Kina etter jordskjelvet. På samme måte håper Lions å kunne hjelpe Haiti med gjenoppbygging av boliger, sykehus, øyehelse-tjenester og å lindre nød, særlig blant utsatte grupper som funksjonshemmede.
Lionsklubbene i Norge bidrar årlig med ca. 1 million kroner til vårt felles hjelpefond, LCIF. Fra dette fondet er vi i stand til å bidra med både øyeblikkelig hjelp og bistand til langsiktige prosjekter for gjenoppbygging.
I Lions går alle innsamlede midler til hjelpeprosjekter. Drift av organisasjonen dekkes av medlemskontingent.
Kontaktperson(er):
Generalsekretær - Egil  Moe-Helgesen
Telefon:909 47 053
Mobil:909 47 053
E-post:egil.moe.helgesen@lions.no

Lenker
http://lions.no/website.aspx?displayid=151318