Universum Norge

Norske lønnsforskjeller er små. Relativt sett.

Pressemelding   •   des 09, 2015 10:11 CET

Universums kartlegging viser at norske mannlige studenter forventer høyere lønn enn sine kvinnelige medstudenter. Men forskjellen er vesentlige lavere enn i mange andre land.

Tall fra SSB har vist det og tall fra Arbeidsforskningsinstituttet har vist det; menn tjener mer enn kvinner. Universums årlige kartlegging av over 14000 studenters lønnsforventninger viser også at mannlige studenter forventer høyere lønn enn kvinnelige studenter.

  • Dette kan tyde på en negativ spiral vi som land må jobbe med å komme oss ut av, sier daglig leder Carlo Duraturo i Universum Norge. Historisk lavere lønn for kvinner gir lavere forventninger som igjen gir lavere lønn i fremtiden også. Et sted å begynne er at kvinner må både forvente og kreve like mye som sine mannlige medstudenter.

Norge i verdenstoppen

Universum har kartlagt lønnsforventninger i 52 land i verden, fra Ghana til Brasil via Kina og Norge. Ser man på den prosentmessige forskjellen i lønnsforventninger ligger Norge svært godt an – relativt sett.

Dårligst ut kommer Ghana, der mannlige studenter forventer 34 % høyere lønn enn det kvinner gjør. Hakk i hæl følger Pakistan, Ukraina og Saudi Arabia.

Norge ligger i andre enden av skalaen med et gap på ”kun” 5 %. Vi må se oss slått av Egypt, Kenya, Storbritannia og Tyrkia.Førstnevnte har faktisk en forskjell andre veien, der kvinner forventer 28 % høyere lønn enn sine mannlige medstudenter!

  • Det er en trøst, om enn en fattig sådan, at vi ligger godt an sammenlignet med andre land, sier Duraturo.

Analyse- og konsulentbyrået Universum gjennomfører undersøkelser blant studenter og yrkesaktive hvor arbeidsmarkedet blir kartlagt