Amnesty International

Norske organisasjoner markerer: SOLIDARITET MED RUSSISK KRAV OM FORSAMLINGSFRIHET

Pressemelding   •   okt 28, 2010 14:39 CEST

Norske organisasjoner markerer søndag 31. oktober kl. 16:00 solidaritet ved å samles foran Stortinget og kreve forsamlingsfrihet i Russland.
Strategi 31 er en spontan og bred sivil russisk bevegelse som siden 31. juli 2009 har holdt protestmøter for å kreve forsamlingsfrihet i Russland. Hensiktene er å fremme og forsvare retten til å holde fredelige demonstrasjoner. ”31” – er referanse til artikkel 31 i den russiske grunnloven, som slår fast at alle har rett til å samles på fredelig vis for å holde demonstrasjoner og markeringer. Manglende forsamlingsfrihet har blitt et viktig symbol for krav om demokrati og respekt for menneskerettighetene i Russland.

I Moskva holdes markeringen den 31. dag i hver måned med 31 dager på Triumfalnaya-plassen. Inntil nå har det ikke blitt gitt tillatelse til å holde markeringen, og deltakere blir rutinemessig arrestert. Det er gitt en begrenset tillatelse til markeringen i Moskva førstkommende søndag. Markeringen skjer også i mange andre byer i Russland. Blant initiativtagerne er lederen for Moscow Helsinki Group, Ljudmila Aleksejeva på 82 år. Aleksejeva ble selv arrestert nyttårsaften, og har oppfordret nordmenn til å slutte seg til aksjonen ved å markere solidaritetsaksjoner her. Vi samles foran Stortinget samtidig som demonstrantene samles på Triumfalnaya-plassen i Moskva.

Aksjonen er støttet av følgende organisasjoner: Amnesty International Norge, Bellona, Den norske Helsingforskomité, Human Rights House Foundation, Norsk PEN, Anti-rasistisk senter og Norsk Misjon i Øst.

For mer informasjon kontakt:

Bjørn Engesland, Den norske Helsingforskomité, tlf. 957 53 350
John Peder Egenæs, Amnesty International Norge, tlf. 911 00 676
Ane Bonde, Human Rights House Foundation, tlf. 997 43 907
Lisa Winther, Norsk Misjon i Øst, tlf. 474 16 202

Amnesty International Norge og Den norske Helsingforskomité har tatt initiativet til markeringen.


Amnesty International er en global bevegelse med 2.2. millioner aktivister i mer enn 150 land som jobber for å få slutt på grove menneskerettighetsbrudd.
Vår visjon er at alle mennesker skal kunne nyte godt av rettighetene i Verdenserklæringen om menneskerettighetene og andre internasjonale menneskerettighetsstandarder.
Vi er uavhengige av alle regjeringer, politiske ideologier, økonomiske interesser og religioner. Våre inntekter kommer hovedsaklig fra medlemmene våre, samt i form av gaver.