Zenitel

Norske skoler oppgraderer sikkerhetssystemene

Press Release   •   Feb 01, 2017 13:38 CET

Norge – 1. februar 2017. Den årlige trusselvurderingen fra PST, en av fire trussel- og risikovuderinger som utgis årlig, ble publisert i dag. Rapporten vurderer den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa og i nærliggende områder som mer usikker og uforutsigbar enn på lenge.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har i sine rapporter anbefalt at det må innføres flere tiltak som gjør skolene rustet til å møte enhver kritisk situasjon i henhold til norsk lov. I tillegg viser deres undersøkelser at mange skoler er dårlig rustet og forberedt på å agere mot alvorlige situasjoner

Zenitel har siden september 2013, sammen deres partner Ascom, installert kommunikasjonsløsninger til mer enn 100 skoler i Oslo. Installasjonene er en del av en rammeavtale med Oslo Kommune, der målet er å øke sikkerheten ved norske skoler. Løsningen er basert på toveiskommunikasjon som gjør det mulig for både elever og lærere og varsle i enhver sitasjon. I løpet av 2017 skal alle kommunale skoler i Oslo være utstyrt med disse løsningene for kritisk kommunikasjon.

I noen situasjoner kan en brannalarm, og påfølgende beskjed om evakuering til et forhåndsbestemt område, virke mot sin hensikt. I disse situasjonene er det helt nødvendig med en virkelig menneskestemme som kan gi klare beskjeder til de berørte i de forskjellige situasjonene. Løsningen Osloskolene har valgt har både levende og forhåndsinnspilte meldinger til utvalgte områder av skolen, eller hele skolen.

Kenneth Dåstøl, Zenitels Administrerende Direktør kommenterer, “Vi støtter det videreførte fokuset på sikkerhet i skolen og andre institusjoner fra den Norske Regjeringen og DSB. Vår erfaring, fra andre land vi selger våre løsninger til, er helt klart at det en nødvendighet for utdanningsinstitusjoner å revurdere løsningen de har for kritisk kommunikasjon. Norge er i ferd med å sakke akterut i forhold til sikkerhetssystemer og mulighet til å snakke til alle ansatte, elever og besøkende på en effektiv måte i kritiske situasjoner.”

Han fortsetter, “Sammen med Ascom har vi lagt vekt på noen enkle løsninger som gir effektiv kommunikasjon i det daglige og skaper trygghet i en nødssituasjon. Det er gledelig å se at skolene i Oslo nå tar i bruk de samme løsningene som vi også har levert til skoler i mange andre land gjennom flere år.”

Media kontakt Zenitel:
Telefon: +47 400 02 503
E-post:cecilie.bergenstjerna@zenitel.com

Zenitel is the world leading provider of critical communication solutions on the land and on the sea. Building on over 70 years of breakthrough innovations, today’s technology utilizes secure and exceptionally intelligible SIP end-devices to provide solutions in IP intercom, Video Intercom, Emergency Communications, and Public Address.

By providing a path to intelligibility: to hear, be heard, and be understood in every situation, Zenitel has exceeded the scorecard for critical communications. As well, Zenitel ensures its critical communication solutions can be integrated into the organization by providing seamless interoperability with access control, video surveillance management, and IPBX and VoIP systems around the world.

Finally, Zenitel’s core business practice of innovation and quality ensures its solutions meet the most stringent requirements of IT departments by delivering high availability, scalability, reliability and defensibility that are required for mission critical applications. Zenitel`s in-house developed products are sold under the Vingtor-Stentofon brand.

Zenitel (ZENT) is listed on the Euronext stock exchange in Brussels, with its statutory headquarter situated in Belgium. Zenitel’s operational headquarter is in Norway.

For more information: www.zenitel.com