JOIN good forces

Norske traumeeksperter til DR Kongo

Pressemelding   •   jan 15, 2014 15:50 CET

Tre traumeeksperter fra Modum Bad drar i slutten av måneden til Goma i DR Kongo. Katinka Thorne Salvesen psykologspesialist, Annika With terapeut, Harald Bækkelund psykolog, er alle tilknyttet Modum Bads traumeklinikk i Oslo. Disse tre drar til Goma for å holde kurs for kongolesiske feltarbeidere som er tilknyttet den norske bistandsorganisasjonen JOIN good forces hjelpearbeid i DR Kongo.

- Vi får kunnskap fra feltarbeiderne i DR Kongo som vi også har nytte av i vårt arbeid i Norge. På denne måten utveksles verdifulle erfaringer, forteller traumeekspertene ved Modum Bad.

Feltarbeiderne fra den lokale organisasjonen Hope in Action krysser frontlinjer for å nå ut til krigsvoldtatte kvinner og barn i Nord Kivu provinsen, et av verdens farligste områder. Ofrene mottar hjelp på egne mottakssentre og de med større fysiske skader transporteres til det norskbygde sykehuset Kyeshero Hospital i Goma. JOIN har gjennom årene hjulpet over 22 000 voldtatte kvinner og barn. Ukentlig kommer over 40 nye ofre til mottakssentrene i og rundt Goma. 

Salvesen og With har vært i Goma ved flere anledninger for å overføre kunnskap i hvordan best mulig hjelpe kvinnene og barna med å bearbeide traumer etter brutale overgrep. Harald Bækkelund har vært i Goma en gang tidligere og har spesielt fulgt opp et team som holder egne voldsforbyggende kurs for menn i Nord Kivu. 

Fatherhoodprogrammet som arbeider med holdningsendring blant kongolesiske menn i forhold til vold i nære relasjoner, og holdning til bruk av vold til å løse konflikter, er i en rapport fra Fafo blitt vurdert som et banebrytende bistandsarbeid i ett av verdens mest krigsurolige land. 

Dette unike samarbeidet mellom Modum Bad og JOIN good forces gjennom flere år, er med på å kvalitet sikre et svært krevende og viktig bistandsarbeid. For de kvinnelige feltarbeiderne gir disse kursene gode redskaper i arbeidet. I tillegg får de kunnskap i hvordan de selv kan bearbeide alle de sterke inntrykkene de får i samtalene med ofrene.

JOIN good forces har i over 20 arbeidet spesielt i krigsurolige områder i verden. Gjennom mange år har organisasjonen mottatt støtte fra Norad og UD til arbeidet blant krigsvoldtatte kvinner og barn. Organisasjonen har også lang erfaring med hjelpearbeid rettet mot barnesoldater. I 2013 åpnet organisasjonen et nytt spesialsykehus for kvinner og barn i Goma (Kyeshero Hospital) samt en ny fløy på Heal Africa Hospital. Tidligere har organisasjonen stått ansvarlig for byggingen av fistula avdelingen ved Panzi Hospital der den kjente legen Dennis Mukwege nå arbeider.

For mer informasjon kontakt: 

  • Annika With - tlf. 22 77 19 40
  • Katinka T. Salvesen - tlf. 22 77 19 40
  • Harald Bækkelund - mob. 909 64 268

For JOIN:

  • Marit Toppe Berg
Mob. 990 45 339

Utfordrende, nødvendig og sterkt lokalt forankret er kjennetegnene på JOIN good forces. Våre feltarbeidere går ofte inn i farlige områder som er vanskelig tilgjengelige. De krysser veisperringer og krigssoner for å oppsøke ofre for vold og krig. Alle steder bringer de hjelp, håp, mot og tro på en bedre fremtid. www.joingoodforces.no