Norwegian Property ASA

NPRO: Kjøper kontorseksjon og inngår langsiktige leieforhold på nye Aker Brygge

Pressemelding   •   des 23, 2011 09:52 CET

Norwegian Property har inngått avtale om arealutvidelse og 15 års forlengelse av leieforholdene knyttet til serveringsstedene ”Druen Restaurant og Vinbar”, ”Åpenbar” og ”Olivia Pizzeria på Aker Brygge”. Samtidig kjøper Norwegian Property en mindre kontorseksjon i Verkstedhallene på Aker Brygge.

Leietakerne er datterselskaper av Drueklasen AS. Leieforholdene omfatter omkring 2 000 kvm og skal løpe i 15 år fra overtakelse, med rett til forlengelse for ti nye år til markedsvilkår. Norwegian Property planlegger en omfattende ombygging og modernisering av bygningsmassen på Aker Brygge. Denne prosessen omfatter blant annet Stranden 3 (Verkstedhallene), der Olivia er lokalisert, og Stranden 1 (Terminalbygget), der Druen og Åpenbar disponerer lokaler i dag. Partene estimerer at overtakelse av de ombygde lokalene skal skje i løpet av andre kvartal 2013 for Olivia og i løpet av fjerde kvartal 2014 for Druen og Åpenbar.

Administrerende direktør Olav Line sier i en kommentar:

“Norwegian Property har et uttalt mål om å skape et revitalisert Aker Brygge som bydel, med en tydeligere helhet, et solid kvalitetspreg og en god, lokal atmosfære. Serveringsstedene Druen, Åpenbar og Olivia har allerede i lengre tid vært positive bidrag til den gode atmosfæren på Aker Brygge, og vi er svært glade for å ha dem med på laget i en langsiktig satsning på å forme fremtidens Aker Brygge.”

I tillegg har Norwegian Property inngått avtale med Piperviken AS om kjøp av en mindre kontorseksjon beliggende i Stranden 3 (Verkstedhallene) for NOK 21 millioner. Piperviken AS er tilknyttet Drueklasen AS gjennom felles eierskap.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Svein Hov Skjelle, finans- og investeringsdirektør, tlf +47 930 55 566, shs@npro.no

Elise Heidenreich-Andersen, direktør investor relations, tlf. +47 951 41 147, eha@npro.no

Aili Klami, direktør utleie, tlf. + 47 952 64 555, ak@npro.no

 

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med 47 eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen, som har en samlet eiendomsverdi på 15,6 milliarder kroner, kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med lav ledighetog høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no