Norwegian Property ASA

NPRO publiserer informasjonsdokument i forbindelse med den foreløpige avtalen om salg av Norgani Hotels

Pressemelding   •   sep 20, 2010 09:05 CEST

Norwegian Property ASA har i dag publisert et informasjonsdokument i forbindelse
med den foreløpige avtalen om salg av Norgani Hotels AS, jfr Norwegian Propertys
utvidede børsmelding av 24. august 2010. Gjennomføring av transaksjonen er blant
annet betinget av at partene enes om endelig kjøpekontrakt godkjent av partenes
respektive styrer, fullføring av gjeldsfinansiering og godkjennelse fra
relevante konkurransemyndigheter.


Hoveddelene i informasjonsdokumentet er: risikofaktorer, fremstilling av
transaksjonen basert på den foreløpige avtalen, beskrivelse av NPRO, beskrivelse
av Norgani Hotels, informasjon om NPRO etter transaksjonen, finansiell
informasjon om NPRO og urevidert proforma sammenstilt finansiell informasjon for
NPRO uten Norgani Hotels.

NPRO publiserer informasjonsdokumentet i henhold til punkt 3.5 i Oslo Børs'
løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper.

Informasjonsdokumentet er vedlagt.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Olav Line, Administrerende Direktør, telefon +47 48 25 41 49
Svein Hov Skjelle, Finans- og investeringsdirektør, telefon +47 93 05 55 66


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12


[HUG#1445258]

Information Memorandum:
http://
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
originality of the information contained therein.

Source: Norwegian Property ASA via Thomson Reuters ONE

Source: Millistream / Hug